01 Οκτ 2019

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΠΑΛ – Ολοκληρωμένη Προετοιμασία για τις Πανελλαδικές

Τομείς – Ειδικότητες & Δυνατότητα Πρόσβασης

Στα ΕΠΑΛ υπάρχουν 9 τομείς και 35 ειδικότητες στις οποίες διδάσκονται συνολικά 23 μαθήματα ειδικότητας.

Ανάλογα με τον τομέα τους, οι υποψήφιοι έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένο ποσοστό θέσεων, σε αριθμό τμημάτων ΤΕΙ & Πανεπιστημίων, ανάμεσα στα οποία συμπεριλαμβάνονται τμήματα Ιατρικής, Πολυτεχνείου, Φυσικής, Βιολογίας, Χημείας, Πληροφορικής, Οικονομίας, κ.τ.λ.

Υπολογισμός Μορίων Πρόσβασης Υποψηφίων ΕΠΑΛ

Ο κάθε υποψήφιος εξετάζεται σε 4 μαθήματα:

  • Σε δύο μαθήματα Γενικής Παιδείας: Νέα Ελληνική Γλώσσα & Μαθηματικά που δίνουν συνολικά το 30% των μορίων του συνολικού βαθμού πρόσβασης.
  • Σε δύο μαθήματα Ειδικότητας που δίνουν συνολικά το 70% των μορίων του συνολικού βαθμού πρόσβασης.

Ο μέγιστος αριθμός μορίων που μπορεί να συγκεντρώσει ο υποψήφιος είναι 20.000.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ *

ΜΑΘΗΜΑ

Βαρύτητα Μορίων

Μέγιστος Αριθμός Μορίων

Νέα Ελληνική Γλώσσα

15%

3.000

Μαθηματικά

15%

3.000

Μάθημα Ειδικότητας 1

35%

7.000

Μάθημα Ειδικότητας 2

35%

7.000

ΣΥΝΟΛΟ

100%

20.000

* Για τα τμήματα στα οποία υπάρχει πρόσβαση από τον καθένα από τους 9 τομείς των ΕΠΑΛ.

Χρήσιμα Στοιχεία για την ΠΡΟΣΒΑΣΗ

  • Από τον τομέα του ΕΠΑΛ εξαρτώνται τα τμήματα στα οποία έχει πρόσβαση ο υποψήφιος.
  • Από την ειδικότητα εξαρτώνται τα μαθήματα στα οποία εξετάζεται ο υποψήφιος.

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Για την πρόσβαση σε κάποια τμήματα, απαιτείται η εξέταση του υποψηφίου και σε ειδικό μάθημα, π.χ. στο τμήμα Γραφιστικής ή στα τμήματα Αρχιτεκτονικής, απαιτείται η εξέταση στο σχέδιο και σε κάποια οικονομικά τμήματα που έχουν σχέση με τη ναυτιλία ή τον τουρισμό, απαιτείται η εξέταση στην Αγγλική γλώσσα.

  • Τα Ειδικά Μαθήματα υπολογίζονται σε ποσοστό 10% ή 20% επιπλέον των 20.000 μορίων.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ:

  • Εκτός από τα τμήματα του τομέα του, ο κάθε υποψήφιος έχει πρόσβαση και σε 26 τμήματα, ανεξάρτητα από τον τομέα του. Αυτά τα τμήματα ονομάζονται Τμήματα κοινής Ομάδας. Είναι 10 σχολές ενστόλων (στρατιωτικές, αστυνομικές, εμπορικού ναυτικού και πυροσβεστικής) για τις οποίες απαιτούνται και προκαταρκτικές εξετάσεις, 16 πανεπιστημιακά τμήματα (κυρίως φυσικής αγωγής και καλλιτεχνικών σπουδών) και ένα τμήμα ΤΕΙ (μουσικής).
  • Ισχύουν διαφορετικοί συντελεστές βαρύτητας: Ειδικά για την πρόσβαση στα Τμήματα Κοινής Ομάδας, από το 2019, οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων, θα είναι διαφορετικοί από αυτούς που ισχύουν για τα τμήματα στα οποία υπάρχει πρόσβαση από τους τομείς. Για τα τμήματα της κοινής ομάδας, τα Νέα Ελληνικά και τα Μαθηματικά θα υπολογίζονται σε ποσοστό 35% το καθένα και τα μαθήματα ειδικότητας σε ποσοστό 15% το καθένα.

*Έτσι ο κάθε υποψήφιος θα έχει 2 βαθμούς πρόσβασης:  Έναν για τα τμήματα του Τομέα του και έναν για τα Τμήματα Κοινής Ομάδας.

Στα Φροντιστήρια “ΕΡΕΙΣΜΑ” υποστηρίζουμε τον Υποψήφιο του ΕΠΑΛ από ΤΩΡΑ μέχρι να εισαχθεί στο ΤΜΗΜΑ της ΕΠΙΛΟΓΗΣ του!

Καλύπτουμε τα 2 μαθήματα Γενικής παιδείας: Έκθεση & Μαθηματικά στο Φροντιστήριο μας, όπως επίσης και ΟΛΑ τα μαθήματα ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, στο χώρο του φροντιστηρίου, μέσω e-learning!

Εκτός από τα μαθήματα στηρίζουμε την πορεία του μαθητή, τον ενημερώνουμε και του παρέχουμε όλα όσα χρειάζεται για τις πανελλαδικές, ακόμη και τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού, με το καλύτερο πρόγραμμα της αγοράς, τον ΟΔΗΓΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση!

Κι όλα αυτά σε συνεργασία με την πολύχρονη εμπειρία της Keystone – www.mathainoume.gr!

Έχουμε σχέδιο, μέθοδο και πετυχαίνουμε το στόχο!