Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

(ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ2 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π.2 ώρες
ΑΛΓΕΒΡΑ2 ώρες
Σύνολο:6 ώρες

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ3 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. Β’ Λυκείου & Προετοιμασία Γ’ Λυκείου2 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. Β’ Λυκείου & Προετοιμασία Γ’ Λυκείου2 ώρες

2ώρες

ΧΗΜΕΙΑ  Προετοιμασία Γ’ Λυκείου1 ώρα
ΑΛΓΕΒΡΑ Γ.Π.2 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π.2 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ Γ.Π.1 ώρα
Σύνολο:15 ώρες

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

(ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ3 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ6 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ4 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ4 ώρες
Σύνολο:17 ώρες

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ 

(ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ3 ώρες
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π.3 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ4 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ4 ώρες
Σύνολο:14 ώρες

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

(ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ3 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ6 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ4 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ4 ώρες
Σύνολο:17 ώρες

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ 

(ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ3 ώρες
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π.3 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ4 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ4 ώρες
Σύνολο:14 ώρες