Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

(ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. 2 ώρες
ΑΛΓΕΒΡΑ 2 ώρες
Σύνολο: 6 ώρες

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. Β’ Λυκείου & Προετοιμασία Γ’ Λυκείου 2 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. Β’ Λυκείου & Προετοιμασία Γ’ Λυκείου 2 ώρες

2ώρες

ΧΗΜΕΙΑ  Προετοιμασία Γ’ Λυκείου 1 ώρα
ΑΛΓΕΒΡΑ Γ.Π. 2 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. 2 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ Γ.Π. 1 ώρα
Σύνολο: 15 ώρες

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

(ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 4 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ 4 ώρες
Σύνολο: 17 ώρες

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ 

(ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3 ώρες
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. 3 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 4 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ 4 ώρες
Σύνολο: 14 ώρες

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

(ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 4 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ 4 ώρες
Σύνολο: 17 ώρες

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ 

(ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3 ώρες
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. 3 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 4 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ 4 ώρες
Σύνολο: 14 ώρες