12 Ιούν 2024

Τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας προς όφελος της εκπαίδευσης

Όλοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται τη μεγάλη αξία και σημασία που έχουν για όλους τους τομείς της εκπαίδευσης τόσο τα κλασικά, όσο και τα σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας, διότι τα μέσα αυτά διευκολύνουν τη μάθηση και συντελούν στην αισθητοποίηση του προφορικού λόγου. Όλα λοιπόν, τα αντικείμενα, οι συσκευές, τα όργανα, οι εκδηλώσεις και τα φαινόμενα που συντελούν στην προαγωγή της μάθησης και στην γρήγορη μετάδοση γνώσεων και ιδεών με τη διέγερση της όρασης, της ακοής και των άλλων αισθήσεων, όλα όσα μας υποβοηθούν για να σχηματίσουμε ορθές παραστάσεις, σαφείς εποπτείες, ονομάζονται εποπτικά ή οπτικοακουστικά μέσα.

Ο όρος «εποπτεία», σύμφωνα με την ετυμολογία της λέξης, σημαίνει την παράσταση, την εικόνα κάποιου αντικειμένου που μας δημιουργείται από την παρατήρηση, από την οπτική αντίληψη. Η ετυμολογική σημασία της λέξης δε συμπίπτει με την παιδαγωγική και ψυχολογική της σημασία, διότι στα παιδαγωγικά και στην ψυχολογία ο όρος εποπτεία έχει ευρύτερη έννοια.

Εποπτική εικόνα θεωρείται όχι μόνο εκείνη που μας δημιουργείται από την όραση, αλλά και από την ακοή, αφή κ.λπ. δηλαδή από όλες τις αισθήσεις μας. Οι εποπτείες που δημιουργούνται από αντικείμενα ή φαινόμενα που επιδρούν άμεσα στις αισθήσεις μας, ονομάζονται άμεσες ή κατά αίσθηση εποπτείες. Όμως εκτός από τις άμεσες εποπτείες, στην παιδαγωγική επιστήμη ο όρος εποπτεία εκφράζει και τις έμμεσες ή πνευματικές εποπτείες, οι οποίες δημιουργούνται από τη διδασκαλία για αντικείμενα ή φαινόμενα, για τα οποία δεν έχουμε άμεση αντίληψη, επειδή απέχουμε χρονικά και τοπικά από αυτά. Τόσο τις άμεσες, όσο και τις έμμεσες εποπτείες, το άτομο δεν τις δέχεται παθητικά, αλλά τις επεξεργάζεται και αυτενεργεί, τις αφομοιώνει και τις μορφοποιεί ανάλογα με την διανοητική του ωριμότητα.

ΕΙΔΗ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ:

 • Συμβολικά (έντυπα και βιβλία)
 • Οπτικά μέσα (χάρτες, σκίτσα, διαφάνειες, εικόνες…)
 • Ακουστικά μέσα
 • Οπτικοακουστικά μέσα
 • Φυσικά αντικείμενα
 • Μέσα εργασίας χρηστικά

ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

 • Διασπάται η μονοτονία του μαθήματος
 • Συγκεντρώνουν την προσοχή των μαθητών
 • Εξασφαλίζουν ποικιλία ερεθισμών
 • Βοηθούν στην κατανόηση
 • Βοηθούν στην απομνημόνευση
 • Αποδεικνύουν το ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού για τους μαθητές
 • Είναι ιδιαίτερα σημαντικά στη διδασκαλία σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Έτσι κι εμείς, στα Φροντιστήρια “ΕΡΕΙΣΜΑ”, χρησιμοποιούμε τα εποπτικά μέσα, με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών μας και την επίτευξη των προσωπικών τους στόχων.

#ΕΡΕΙΣΜΑ #ΜΑΖΙ #γίνεται

#ereisma_team #ereisma_lamia #ereisma_lianokladi