12 Ιούν 2024

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Η ελληνική κοινωνία τις τελευταίες δεκαετίες έχει αλλάξει σημαντικά. Έντονοι και πολυεπίπεδοι μετασχηματισμοί έχουν μεταμορφώσει τη χώρα. Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, η παγκοσμιοποίηση έχει επιφέρει κεφαλαιώδεις ανακατατάξεις στον τομέα της εργασίας και -κατ’ επέκταση- στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την επαγγελματική κατάρτιση.

Με δεδομένο πως η επαγγελματική πορεία καθενός ενήλικα τον επηρεάζει καταλυτικά, δημιουργείται η πρόκληση της σωστής επιλογής επαγγέλματος. Το ζήτημα αυτό μετατοπίζεται στη σχολική ζωή, με αποτέλεσμα να απασχολεί τους περισσότερους μαθητές και, ιδίως, της Γ΄ τάξης του Λυκείου, οι οποίοι έρχονται συχνά «αντιμέτωποι» με την ερώτηση «Τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις;». Κατά συνέπεια, η επιλογή επαγγέλματος γίνεται ένα από τα κρισιμότερα ερωτήματα τα οποία καλείται να απαντήσει ένας έφηβος, αφού μπορεί να αποτελέσει ορόσημο στη μετέπειτα επαγγελματική πορεία του και να καθορίσει τη ζωή του.

Το κύριο εργαλείο που έχει το σχολείο για να βοηθήσει στην επαγγελματική ανάπτυξη των μαθητών είναι ο θεσμός του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.). Ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός νοείται ως το σύνολο των δραστηριοτήτων επαγγελματικού προσανατολισμού οι οποίες εφαρμόζονται στο σχολείο. Περιλαμβάνει το σύνολο των παρεχόμενων προς τους μαθητές υπηρεσιών και των διαδικασιών που διενεργούνται στο πλαίσιο του σχολείου. Αυτές αποβλέπουν στην υποβοήθηση των εκπαιδευόμενων να επιλέξουν, σε διάφορες φάσεις της σχολικής τους διαδρομής, την κατεύθυνση των σπουδών που θα ακολουθήσουν.

Στις μέρες μας ο επαγγελματικός προσανατολισμός στο πλαίσιο της δημόσιας εκπαίδευσης υλοποιείται από τα Κ.Ε.Σ.Υ. (Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης). Κυρίως, συνδέεται με την ενημέρωση των μαθητών για τις σχολικές βαθμίδες και κατευθύνσεις μετά το γυμνάσιο. Ακόμη, επεκτείνεται στην πληροφόρηση σχετικά με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις εισόδου σε καθέναν επαγγελματικό χώρο, το εργασιακό περιβάλλον, τις συνθήκες και τις προοπτικές στην αγορά εργασίας εν γένει. Πρόσθετα, γίνονται στις σχολικές μονάδες ενημερώσεις για τις ομάδες προσανατολισμού, επισκέψεις και διαλέξεις επαγγελματιών διαφόρων ειδικοτήτων, εκπαιδευτικές επισκέψεις του μαθητικού πληθυσμού σε επαγγελματικούς χώρους και ξεναγήσεις σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, κάθε υπεύθυνος και ευσυνείδητος εκπαιδευτικός οφείλει ποικιλοτρόπως να συνδράμει τους μαθητές για να αποκτήσουν αυτογνωσία. Οι νέοι, έχοντας σαφή αντίληψη του εαυτού τους, μπορούν να ανιχνεύσουν τις κλίσεις και τις δεξιότητές τους, να συνειδητοποιήσουν τα ενδιαφέροντά τους, να σταθμίσουν τις φιλοδοξίες τους, να ισορροπήσουν τις αδυναμίες τους, να αποκτήσουν απαραίτητα εφόδια και -τελικά- να αξιοποιήσουν τις πραγματικές δυνατότητές τους. Ενισχύοντας, λοιπόν, την προσωπική τους ευθύνη, οι μαθητές θα κάνουν τη σωστή επαγγελματική επιλογή.

Επίσης, είναι σημαντικό το μαθησιακό περιβάλλον να παρέχει εναύσματα για ομαλή κοινωνικοποίηση και διαρκή επαφή με την αγορά εργασίας. Επιπλέον, χρειάζεται να συνεισφέρει στην επαφή με την κοινωνική δυναμική και τα οικονομικά στοιχεία που συνοδεύουν κάθε επάγγελμα. Εκτός από αυτά, πρέπει να είναι εκσυγχρονισμένο, να διαθέτει ολοκληρωμένη επιστημονική κατάρτιση, για να διασφαλίζει τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια και όλα τα συναφή προσόντα που κρίνονται αναγκαία για την επαγγελματική σταδιοδρομία, όπως η επαφή με τις νέες τεχνολογίες και η γνώση ξένων γλωσσών.

Καταλήγοντας, η επιλογή του επαγγέλματος υπό το πρίσμα του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού μπορεί να μεταμορφωθεί από μία δύσκολη υπόθεση σε μια όμορφη απόφαση ζωής. Γι’ αυτό, οι εκπαιδευτικοί και το εκπαιδευτικό σύστημα, με τη συμβολή και άλλων φορέων, όπως η οικογένεια, οφείλουν να συνεργούν σε αυτό, αναλαμβάνοντας την ευθύνη στον βαθμό που τους αναλογεί.

Στα φροντιστήρια “Έρεισμα” χρησιμοποιούμε καινοτόμες μεθόδους εναλλακτικής διδασκαλίας και συνεργαζόμαστε με φορείς που συμβάλλουν στην ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης και με ειδικούς οι οποίοι παρέχουν συμβουλευτική και προσανατολισμό για θέματα που προβληματίζουν τους μαθητές. Διοργανώνουμε εκδηλώσεις (Step Up), εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Παράλληλα, παρέχουμε έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση για τα εκπαιδευτικά δρώμενα, τις εξελίξεις και τις προοπτικές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η ομάδα των Φροντιστηρίων “ΕΡΕΙΣΜΑ“, σου παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξής σου!

Έλα κι ΕΣΥ στην καλύτερη εκπαιδευτική ομάδα!

Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2231307114θα χαρούμε πολύ να σας γνωρίσουμε!

ENTER THE “ΕΡΕΙΣΜΑ” WORLD:

Facebook – https://www.facebook.com/ereismafront

Instagram – https://www.instagram.com/ereisma_front/ 

Youtube – http://bit.ly/ereismayoutube​ 

Twitter – @EreismaFront 

#ΕΡΕΙΣΜΑ #ΜΑΖΙ #γίνεται

#ereisma_lamia #ereisma_lianokladi #ereisma_team

#σταδιοδρομία #επαγγελματικός_προσανατολισμός #παιδεία #εκπαίδευση #σύμπραξη #συνεργασία #εξέλιξη #καινοτομία #ψυχολογία #φροντιστήριο #Λαμία