ΜΠΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Από το 2007 έως και σήμερα είναι Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης Επενδυτικών  Προγραμμάτων Περιφερειακού Ταμείου

Read More