ΠΟΛΥΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

  • Δασκάλα

Contact Info:

Βιογραφικό

Η Δέσποινα Πολύζου γεννήθηκε στη Λαμία. Αποφοίτησε το 2019 από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της, έκανε εθελοντική διδασκαλία σε Δημοτικά σχολεία του Βόλου. Έχει συμμετάσχει στην Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση του προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ.
Το Νοέμβριο του 2018 παρακολούθησε το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας στο Βόλο. Θεωρεί πως ο εκπαιδευτικός οφείλει να βοήθα όλα τα παιδιά ανεξαρτήτου καταγωγής, χρώματος, φύλου, οικονομικής κατάστασης και να τα κάνει να αγαπήσουν τη μάθηση μέσα από ένα περιβάλλον αγάπης και εμπιστοσύνης.