ΜΠΑΚΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑ ΛΑΜΙΑ

ΜΠΑΚΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΗ

  • Φιλόλογος

    Βιογραφικό

    Η Εύη Μπακοστέργιου ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στο τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας με ειδικότητα στην κλασική ειδίκευση.
    Κατά την διάρκεια των σπουδών της παρέδιδε εθελοντικά μαθήματα στο Κοινωνικό Φροντιστήριο της Κομοτηνής.

    Παρακολούθησε 9μηνο σεμινάριο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.