19 Ιούν 2024

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση

Είναι αναμφισβήτητο το γεγονός ότι τα παραδοσιακά διδακτικά μέσα υστερούν μπροστά στα σύγχρονα εποπτικά μέσα. Τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση των Τ.Π.Ε. και την αξιοποίηση των Η/Υ στη διδασκαλία, είναι πάρα πολλά. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς. Εάν λοιπόν, αυτό το μέσο αξιοποιηθεί με τον κατάλληλο τρόπο και με μέτρο, θα προσφέρει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα στη διαδικασία της διδασκαλίας συμβάλλοντας στην εξέλιξη και των δύο πλευρών, μαθητών – διδασκόντων. Οι εκπαιδευτικοί έχοντας συγκεκριμένες παλιές αντιλήψεις σχετικά με το διδακτικό σχεδιασμό αλλά και τον ρόλο τους στην εκπαίδευση, έρχεται η στιγμή που αναθεωρούν τις μεθόδους που ακολουθούσαν. Αυτό τους βοηθά στο να προσαρμοστούν στο τεχνολογικό πνεύμα της εποχής.

Αρχικά, η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή προσελκύει το ενδιαφέρον του μαθητή και αλλάζει τον τρόπο διδασκαλίας. Η χρησιμοποίησή του στην τάξη, βελτιώνει και εμπλουτίζει τα μαθησιακά κίνητρα και έτσι η διαδικασία της διδασκαλίας γίνεται πιο ευχάριστη. Από τη μεριά του, ο μαθητής αντιλαμβάνεται το διπλό ρόλο του Η/Υ, που από τη μια λειτουργεί ως ψυχαγωγικό μέσο και από την άλλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν πηγή πληροφορίας και γνώσης μέσω του Διαδικτύου.

Από τις απεριόριστες πληροφορίες που προσφέρονται, ο μαθητής καλείται να επιλέξει εκείνες που θα τον βοηθήσουν με τον καλύτερο τρόπο. Συνεπώς, πρέπει να διαμορφώνει τα κατάλληλα κριτήρια επιλογής και να θέτει συγκεκριμένα όρια στις αναζητήσεις που πραγματοποιεί. Η διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη συμβολή στην επίτευξη ενεργούς μάθησης, αναπτύσσει την αυτορυθμιζόμενη μάθηση, οξύνεται και καλλιεργείται η κριτική δημιουργική σκέψη-κατανόηση και επιτυγχάνεται η εκμάθηση ενός μεθοδικού τρόπου εργασίας.

Επιπροσθέτως, η ενσωμάτωση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία έχει το πλεονέκτημα ότι παρέχονται ίσες ευκαιρίες χωρίς να λαμβάνονται υπόψη κοινωνικές διακρίσεις. Αντίθετα, προσφέρεται ελεύθερη πρόσβαση σε όλους. Επιπλέον, με τη χρήση των Τ.Π.Ε. και τη διδασκαλία εξ αποστάσεως, μηδενίζονται οι αποστάσεις και επιτυγχάνεται επικοινωνία μεταξύ μαθητών που βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη. Όσον αφορά μαθητές με μειωμένο αίσθημα κοινωνικότητας ή που επιθυμούν να διατηρούν χαμηλό προφίλ στις κοινωνικές τους συναλλαγές ο Η/Υ αποτελεί ιδανική λύση. Ο μαθητής απελευθερώνεται αφού συναισθήματα όπως ο δισταγμός, η επιφυλακτικότητα και η ντροπή μένουν κρυφά στην περίπτωση της τεχνολογίας.

Από την άλλη μεριά όμως, η διευρυμένη χρήση του Η/Υ σε συνδυασμό με το Διαδίκτυο δημιουργεί και αρκετά μειονεκτήματα. Αρχικά, η επικοινωνία μέσω τεχνολογικών μέσων μπορεί φαινομενικά να διευκολύνει κάποιους ανθρώπους, αλλά στην πραγματικότητα χαρακτηρίζεται ως απρόσωπη. Οι
πληροφορίες που ανταλλάσσονται δεν συνοδεύονται από χαρακτηριστικά της επικοινωνίας, όπως είναι οι εκφράσεις του προσώπου, η γλώσσα του σώματος, η στάση του, ο τόνος και η ένταση της φωνής. Συνεπάγεται ότι με αυτές τις συνθήκες δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ουσιαστικός διάλογος και παρατηρείται έλλειψη διαπροσωπικής επαφής που οδηγεί στην αποξένωση και την απομόνωση του ατόμου.

Γι’ αυτό το λόγο, τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο η έρευνα και η ανάπτυξη επικεντρώνεται σε νέες δραστηριότητες και πρακτικές παραγωγής γνώσης, διδασκαλίας και εκπαιδευτικού περιεχομένου που είναι ποιοτικά διαφορετικές από τις υπάρχουσες, όπως οι τεχνολογίες συστημάτων εικονικής πραγματικότητας καθώς και η εισαγωγή αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα και εκπαιδευτικές βαθμίδες πάνω στην οποία βασίζεται η ελεύθερη έκφραση, η αντίληψη και εμφάνιση των συναισθημάτων μέσω της οπτικής επαφής.

Στα Φροντιστήρια “Έρεισμα“, δεδομένων των συνθηκών και σεβόμενοι την κρίση μαθητών και γονέων, αποφασίσαμε να επιλέγουμε ΜΑΖΙ τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα σε όλες τις τάξεις: εξ αποστάσεως ή δια ζώσης.

Μπροστά στις εξελίξεις, τόσο το διδακτικό προσωπικό, όσο και ο χώρος του Φροντιστηρίου, είναι κατάλληλα προετοιμασμένα, ώστε να πετύχουν τον στόχο τους, γιατί στο “Έρεισμα” το μέσο δεν αποτελεί εμπόδιο για τη σωστή εκπαίδευση.

ΕΣΥ προγραμμάτισες τον στόχο σου;

Έρεισμα…σε στηρίζουμε με κάθε τρόπο!

#ΕΡΕΙΣΜΑ #ΜΑΖΙ #γίνεται

#γεννημένοι_νικητές

#ereisma_lamia #ereisma_lianokladi #ereisma_team