Για τους Μαθητές που μας επιλέγουν …

ARISTON Psychometric”: Τεστ Επαγγελματισμού Προσανατολισμού, όπου η χορήγηση, αξιολόγηση & η καθοδήγηση των μαθητών γίνεται από πιστοποιημένο αξιολογητή & καθοδηγητή. Ένα βήμα πιο κοντά για να γνωρίσεις τον εαυτό σου, με τα Ψυχομετρικά Τεστ Ariston!

Student Coaching: Ολοκληρωμένη υπηρεσία υποστήριξης μαθητών & φοιτητών σε εκπαιδευτικά ζητήματα.

MathPro-S Test : Τεστ Μαθηματικού Προφίλ & Δυσαριθμησίας. Το πρώτο σταθμισμένο ψηφιακό εργαλείο αξιολόγησης μαθηματικών δεξιοτήτων για μαθητές Δημοτικού έως και την Α’ Γυμνασίου.

e-book & στοχευμένο υλικό.

Ψηφιακά μαθήματα.

Επικουρικά μαθήματα στους καινούριους μας μαθητές & σε μαθητές που διαπιστώνουμε κενά.

Ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, για το πρόγραμμα των διαγωνισμάτων, την εξεταστέα ύλη των διαγωνισμάτων & τις σημειώσεις των μαθημάτων στα οποία απουσιάσατε.

Παράλληλη διδασκαλία μέσω Skype.

Συγκεκριμένη προσέγγιση σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ημερίδες & σεμινάρια.

Συμπλήρωση Μηχανογραφικού με σχετικές πληροφορίες για την κάθε σχολή (ΧΩΡΙΣ καμία επιπλέον χρηματική επιβάρυνση).

Για τους Γονείς που μας εμπιστεύονται τα παιδιά τους …

Μηνιαία ενημέρωση γονέων, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, για τις επιδόσεις των μαθητών, σε κάθε μάθημα ξεχωριστά.

Δυο επίσημες συναντήσεις το χρόνο – Ενημέρωση Γονέων – για τη γενική πορεία των παιδιών.

Συμβουλευτική & Υποστήριξη γονέων, από ειδικό συνεργαζόμενο Παιδοψυχολόγο.

Καθημερινή Γραμματειακή υποστήριξη.

Με τους Εκπαιδευτικούς μας …

Δημιουργούμε τον σωστό προγραμματισμό ύλης για το κάθε μάθημα ξεχωριστά.

Έγκυρη ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης, η οποία  μας εξασφαλίζει τον απαραίτητο χρόνο για τις απαιτούμενες επαναλήψεις & την επιτυχία στις εξετάσεις του Ιουνίου.

Συνεχής αναβάθμιση εκπαιδευτικού υλικού & μέσων διδασκαλίας.

Θέματα προσομοίωσης Πανελλήνιων Εξετάσεων, Επαναληπτικά θέματα εφ’ όλης της ύλης.

Στοχευμένο πρόγραμμα διαγωνισμάτων, ώστε οι μαθητές μας να είναι πάντα προετοιμασμένοι για τα σχολικά διαγωνίσματα 4μήνου.

ΜΑΖΙ στο χώρο μας …

Μελετημένοι & ασφαλείς χώροι από ειδικό Αρχιτέκτονα – Μηχανικό.

Ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή χρωμάτων & τη λειτουργικότητα των αιθουσών μας.

Εύστοχη διάταξη θέσεων σε «τραπέζι», ώστε να καλλιεργείται η μαθητοκεντρική διδασκαλία με γνώμονα την προσωπικότητα του κάθε μαθητή.

Πρωτοποριακός χώρος με οικεία αισθητική & αμεσότητα.

Σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, για παρουσιάσεις θεμάτων μέσω  projector, καθώς & ηχοσύστημα σε κάθε αίθουσα για μουσικά διαλείμματα.