#ΜΑΖΙ με τους Εκπαιδευτικούς

Δημιουργούμε τον σωστό προγραμματισμό ύλης για το κάθε μάθημα ξεχωριστά.

Έγκυρη ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης, η οποία  μας εξασφαλίζει τον απαραίτητο χρόνο για τις απαιτούμενες επαναλήψεις και την επιτυχία στις εξετάσεις του Ιουνίου.

Συνεχής αναβάθμιση εκπαιδευτικού υλικού & μέσων διδασκαλίας.

Θέματα προσομοίωσης Πανελλήνιων Εξετάσεων.

Θέματα «Είμαστε μέσα», Επαναληπτικά θέματα εφ’ όλης της ύλης.

Στοχευμένο πρόγραμμα διαγωνισμάτων, ώστε οι μαθητές μας να είναι πάντα προετοιμασμένοι για τα σχολικά διαγωνίσματα 4μήνου.

Παράλληλη διδασκαλία μέσω Skype.

#ΜΑΖΙ με τους Μαθητές

Ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, για το πρόγραμμα των διαγωνισμάτων, την εξεταστέα ύλη των διαγωνισμάτων και τις σημειώσεις των μαθημάτων στα οποία απουσιάσατε.

Στη διάθεσή σας στοχευμένο υλικό στο μάθημα που χρειάζεστε επιπλέον εξάσκηση.

Επικουρικά μαθήματα στους καινούριους μας μαθητές και σε μαθητές που διαπιστώνουμε κενά.

Συγκεκριμένη προσέγγιση σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Υπεύθυνη και καταρτισμένη καθοδήγηση σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Ημερίδες και σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού.

Συμπλήρωση Μηχανογραφικού με σχετικές πληροφορίες για την κάθε σχολή (ΧΩΡΙΣ καμία επιπλέον χρηματική επιβάρυνση).

#ΜΑΖΙ με τους Γονείς

Μηνιαία ενημέρωση γονέων-κηδεμόνων, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, για τις επιδόσεις των μαθητών μας,  σε κάθε μάθημα ξεχωριστά, με στατιστικά στοιχεία επίδοσης του μαθητή.

Δυο επίσημες συγκεντρώσεις το χρόνο – Ενημέρωση Γονέων – για τη γενική πορεία των παιδιών.

Συμβουλευτική Γονέων & Κηδεμόνων.

Καθοδήγηση & Υποστήριξη από ειδικό συνεργαζόμενο Παιδοψυχολόγο.

Καθημερινή Γραμματειακή υποστήριξη

 

#ΜΑΖΙ στο χώρο μας

Μελετημένοι & ασφαλείς χώροι από ειδικό Αρχιτέκτονα – Μηχανικό.

Ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή χρωμάτων & τη λειτουργικότητα των αιθουσών μας.

Εύστοχη διάταξη θέσεων σε «τραπέζι», ώστε να καλλιεργείται η μαθητοκεντρική διδασκαλία με γνώμονα την προσωπικότητα του κάθε μαθητή.

Πρωτοποριακός χώρος με οικεία αισθητική & αμεσότητα.

Σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, για παρουσιάσεις θεμάτων μέσω  projector, καθώς και  ηχοσύστημα σε κάθε αίθουσα για μουσικά διαλείμματα.