ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4ο ΠΕΔΙΟ  

(ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ 3 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ώρες
ΑΕΠΠ 3 ώρες
ΑΟΘ 2 ώρες
Σύνολο: 14 ώρες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4ο ΠΕΔΙΟ  

(ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ 3 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 ώρες
ΑΕΠΠ 3 ώρες
ΑΟΘ 2 ώρες
Σύνολο: 12 ώρες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3ο ΠΕΔΙΟ  

(ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ 3 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 ώρες
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. 1 ώρα
ΑΕΠΠ 3 ώρες
Σύνολο: 11 ώρες