ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4ο ΠΕΔΙΟ  

(ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ3 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ6 ώρες
ΑΕΠΠ3 ώρες
ΑΟΘ2 ώρες
Σύνολο:14 ώρες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4ο ΠΕΔΙΟ  

(ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ3 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ4 ώρες
ΑΕΠΠ3 ώρες
ΑΟΘ2 ώρες
Σύνολο:12 ώρες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3ο ΠΕΔΙΟ  

(ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ3 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ4 ώρες
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.1 ώρα
ΑΕΠΠ3 ώρες
Σύνολο:11 ώρες