25 Ιούλ 2024

Ο κορωνοϊός και η εξ αποστάσεως διδασκαλία

Ο κορωνοϊός και ο φόβος εξάπλωσής του στην Ελλάδα σε συνδυασμό με το κλείσιμο σχολείων, φροντιστηρίων και πανεπιστημίων και τα αυστηρά μέτρα περιορισμού στις μετακινήσεις, έφερε με επιτακτικό τρόπο στο προσκήνιο την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Με τον όρο «εξ αποστάσεως εκπαίδευση» ορίζεται η υποβοηθούμενη από τα μέσα επικοινωνίας εκπαίδευση με μικρή ή καθόλου διαπροσωπική ή σε τάξη επαφή μεταξύ εκπαιδευτή και μαθητή. Σήμερα, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση λαμβάνει χώρα με την υποστήριξη υπολογιστή σε διαδικτυακό περιβάλλον και ταυτίζεται με τις έννοιες της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning), της μάθησης μέσω διαδικτύου (online learning) και της βασισμένης εκπαίδευσης στο διαδίκτυο (web-based education).

Η επιτυχία, όμως, της εξ αποστάσεως διδασκαλίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και κυρίως από την εξοικείωση εκπαιδευτικών και μαθητών. Απαιτούνται μεθοδολογία, πρόγραμμα, σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού.

Τα πλεονεκτήματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι:

  1. Διατήρηση επικοινωνίας και αλληλεπίδραση.
  2. Ευελιξία: Το εκπαιδευτικό υλικό είναι πάντα διαθέσιμο. Αυτό σημαίνει ότι έχει τη δυνατότητα να επιλέξει που και πότε θα έχει πρόσβαση στο μάθημα, αρκεί φυσικά να είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο.
  3. Μαθητο-κεντρικό: Ο γνώμονας γύρω από τον οποίο κινείται η εκπαιδευτική διαδικασία είναι ο μαθητής. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει ως στόχο να ικανοποιήσει τις μαθησιακές ανάγκες του κάθε μαθητή.
  4. Αποτελεσματικότητα: Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι το ίδιο αποτελεσματική με τη παραδοσιακή διδασκαλία στην αίθουσα.
  5. Ένα από τα μειονεκτήματα που αποδίδονται στο e-learning είναι η απομόνωση του μαθητή, λόγω της έλλειψης φυσικού περιβάλλοντος και δια ζώσης μαθήματος. Αυτό ωστόσο δεν ισχύει· οι έρευνες μάλιστα δείχνουν ότι η διαδικτυακή αλληλεπίδραση ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή και την πιο ουσιαστική συζήτηση στα chat, στα emails και στα forums, αλλά και στις συνδιασκέψεις. Ο εκπαιδευτής και πάλι μπορεί να είναι παρών και να καθοδηγεί βοηθώντας τη συζήτηση ή να είναι απλός παρατηρητής. Μάλιστα, καθώς η συνεννόηση είναι σημαντική στη διαδικασία του e-learning, ο εκπαιδευτής μπαίνει στη διαδικασία να δώσει σαφείς οδηγίες για τη διαδικασία και τους κανόνες, σε αντίθεση με την δια ζώσης διδασκαλία.

Η πανδημία αυτή, έφερε μαζί της και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση με ανάλογα συστήματα και με ηλεκτρονικές πλατφόρμες διδασκαλίας.

Για τα Φροντιστήρια «ΕΡΕΙΣΜΑ» δεν ήταν όμως κάτι νέο. Tα Φροντιστήρια «Έρεισμα», έχουν μεγάλη εμπειρία στην εξ αποστάσεως διδασκαλία, για αυτό άλλωστε πριν ακόμη τεθούν σε εφαρμογή τα πρώτα περιοριστικά μέτρα για τον κορωνοϊό, μετέτρεψαν, μέσα σε λίγες ώρες, τα συμβατικά μαθήματα σε εξ αποστάσεως, χωρίς να χαθεί ούτε μια διδακτική ώρα, διασφαλίζοντας την ποιότητα λειτουργίας και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των μαθησιακών στόχων.

Έρεισμα, σε στηρίζει με κάθε τρόπο, για να φτάσεις όπου έχεις ονειρευτεί!

Τ: 2231307114 (Πατρόκλου 25, Λαμία)

Τ: 2231301107 (Λιανοκλάδι)

#ΕΡΕΙΣΜΑ #ΜΑΖΙ #ΓΙΝΕΤΑΙ

#γεννημένοι_νικητές