Απρίλιος 2, 2020 admin

Συμβουλευτική Ψυχολογία Νο 1

Αντιμετωπίζοντας τις νέες προκλήσεις δημιουργικά, οργανώσαμε κάτι νέο & χρήσιμο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Απρίλιος 2, 2020 admin

Αισχύλος: Η πειθαρχία είναι η μητέρα της ευτυχίας

Η πειθαρχία ορίζεται ως η υπακοή σε αρχές και κανόνες που ρυθμίζουν τη δράση και τη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Απρίλιος 2, 2020 admin

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Η ελληνική κοινωνία τις τελευταίες δεκαετίες έχει αλλάξει σημαντικά. Έντονοι και

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Απρίλιος 2, 2020 admin

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Τι σημαίνει γυναίκα; Ας ακούσουμε την απάντηση μέσα από τους μαθητές μας στο παρακάτω

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Απρίλιος 2, 2020 admin

Μαζεύω καπάκια, μοιράζω χαμόγελα!

Η αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο πρέπει να αποτελεί σε κάθε περίπτωση προτεραιότητα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Απρίλιος 2, 2020 admin

≪Ευ αγωνίζεσθαι≫

Με τον όρο συναγωνισμό εννοούμε την προσπάθεια που καταβάλλουν δύο ή περισσότερες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ