Το Νέο Σχέδιο Νόμου για την Εκπαίδευση

Με το νέο Σχέδιο Νόμου για την εκπαίδευση, το λεγόμενο πολυνομοσχέδιο νομοθετούνται οι αναμενόμενες αλλαγές στο Λύκειο και το Νέο Σύστημα Πρόσβασης, οι συγχωνεύσεις και μετεξελίξεις των ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια, οι αλλαγές στο Μηχανογραφικό Δελτίο του 2019 και άλλες αλλαγές στην εκπαίδευση.

Δείτε από την πηγή το Σχέδιο Νόμου:

https://epikairotita.keystone.gr/app.php?xid=41184258&axid=_YWVmNzE2MA..&t=%CE%A4%CE%BF%20%CE%9D%CE%AD%CE%BF%20%CE%A3%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%20%288-4-19%29