25 Ιούλ 2024

Μαθητοκεντρική διδασκαλία = Καινοτομία

Έχοντας ως βασική αρχή ότι «οι μαθητές δε μαθαίνουν όλοι με τον ίδιο τρόπο» και πρέπει να είναι «παραγωγοί» και όχι «καταναλωτές» της γνώσης, τα καινοτόμα προγράμματα υλοποιούνται με ποικίλες εναλλακτικές διδακτικές μεθόδους και στρατηγικές. Οι πιο συχνόχρηστες είναι : τα σχέδια εργασίας, η εργασία σε ομάδες, η βιωματική προσέγγιση με αξιοποίηση της εμπειρίας των μαθητών, η διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση, η επιτόπια έρευνα,το πείραμα, η λογοτεχνική έκφραση, οι επισκέψεις, οι κατασκευές, η μάθηση με χρήση των νέων τεχνολογιών κ.ά.

Η αίθουσα διδασκαλίας στη σημερινή εποχή είναι ένα μέσο καινοτομίας στην εκπαίδευση, αφού όλα είναι μελετημένα σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών και το έργο των καθηγητών. Με την αυτονομία που εξασφαλίζουν τα καινοτόμα προγράμματα, αποπνέει ατμόσφαιρα δημοκρατίας, ελευθερίας, συνεργασίας. Εξασφαλίζει συνθήκες που επιτρέπουν στο μαθητή να ενισχύσει την αυτοεκτίμησή του, να αναπτύξει ολόπλευρα την προσωπικότητά του, να διαμορφώσει θετική στάση γενικά για τη ζωή, τη συνεργασία, την αποδοχή της ετερότητας, χωρίς θρησκευτικές και πολιτισμικές προκαταλήψεις και στερεότυπα. Δίνει έμφαση στη συλλογική εργασία, αλληλεγγύη, βιωματικότητα. Προωθεί τη δια βίου εκπαίδευση, την ανανέωση γνώσεων και δεξιοτήτων. Η αίθουσα διδασκαλίας αναδιοργανώνεται με «γωνιές», πάγκους εργασίας, καρέκλες σε κύκλο κ.λ.π . Η σχολική αυλή, η αίθουσα εκδηλώσεων, μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε χώρους εκτέλεσης των προγραμμάτων.

Ο καθηγητής – δάσκαλος, είναι βοηθός, συνδιερευνητής, καθοδηγητής. Επιτρέπει ελευθερίες στους μαθητές, καλλιεργεί την αντιληπτική τους εγρήγορση, ενισχύει την ικανότητά τους να ερευνούν, να συλλέγουν πληροφορίες, να λύνουν προβλήματα, να παίρνουν αποφάσεις, να στοχάζονται κριτικά, να συνεργάζονται, να δημιουργούν. Αφουγκράζεται τον παλμό της ομάδας και «μοιράζεται με το μαθητή το επικοινωνιακό παιχνίδι της μάθησης». Βοηθά τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν την αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας. Βοηθά στην ανάπτυξη της δυναμικής της ομάδας. Επιτέλους, επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος του καθηγητή – δασκάλου και λαμβάνονται υπόψη και οι δικές του ανάγκες για έκφραση, δημιουργία, επικοινωνία, αλλαγή, δίνοντας νέα ώθηση στην εργασία του και τη συνεργασία του με μαθητές, συναδέρφους, γονείς.

Ο μαθητής αποκτά υπευθυνότητα, αυτόνομη δράση, ανοιχτό μυαλό, γνώσεις, κρίση. Μαθαίνει μέσα από δικό του προβληματισμό και αντιμετωπίζει προβλήματα με επιτυχία. Δίνονται ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές ανεξάρτητα από φύλο, καταγωγή, σχολική επίδοση. Ακόμα και οι πιο αδύναμοι γίνονται αποδεκτοί από την ομάδα. ως ισότιμα μέλη της.

Για αυτό κι εμείς εδώ, στα Φροντιστήρια “Έρεισμα“, διαμορφώσαμε εύστοχα την διάταξη των θέσεων σε «τραπέζι», ώστε να καλλιεργείται η μαθητοκεντρική διδασκαλία με γνώμονα την προσωπικότητα του κάθε μαθητή.

Στο #ΕΡΕΙΣΜΑ #γίνεται

#ΜΑΖΙ #καινοτομία #αποτελεσματικότητα

#ereisma_team #ereisma_lamia #ereisma_lianokladi