11 Ιαν 2019

Κοινωνικοποίηση – Ομαδικότητα: «Ένα χελιδόνι δε φέρνει την άνοιξη…»

Κοινωνικοποίηση είναι η διάδοση ηθών, εθίμων, αξιών και κανόνων. Μέσω της κοινωνικοποίησης, το άτομο εσωτερικεύει τους κοινωνικούς κανόνες, τις αξίες και τα πρότυπα που κάθε κοινωνία θεωρεί αποδεκτα. Η κοινωνικοποίηση ξεκινάει με τη γέννηση του ατόμου και διαρκεί σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Έτσι, το άτομο εντάσσεται σταδιακά σε κοινωνικές ομάδες και αισθάνεται ενεργό μέλος της κοινωνίας.

Η κοινωνικοποίηση είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που επιτελείται μέσω των ψυχοκοινωνικών μηχανισμών της μάθησης, της ταύτισης και της εσωτερίκευσης. Με τη μάθηση, το παιδί μαθαίνει τους τρόπους συμπεριφοράς που είναι αποδεκτοί από την κοινωνία στην οποία ζει. Συγκεκριμένα, μαθαίνει να ξεχωρίζει το καλό από το κακό, το δίκαιο από το άδικο, ώστε να συμπεριφέρεται αναλόγως. Στη συνέχεια, το παιδί ταυτίζεται με κάποιο άτομο του στενού ή του ευρύτερου περιβάλλοντός του. Υιοθετεί δηλαδή, στοιχεία από το άτομο αυτό και τα ενστερνίζεται, διατηρώντας όμως πάντα την αυτονομία του. Τέλος, με την εσωτερίκευση το άτομο εναρμονίζει τη συμπεριφορά του στο πλαίσιο των κανόνων και των αξιών της κοινωνίας στην οποία ζει.

Η διαδικασία της κοινωνικοποίησης για κάθε παιδί αρχίζει από την οικογένεια. Το παιδί δέχεται σημαντικές επιδράσεις και επιρροές από τους γονείς του, μαθαίνει τις αξίες, αναλαμβάνει κοινωνικούς ρόλους και διαμορφώνει σταδιακά την προσωπικότητά του.

Ακόμη, το παιδί κοινωνικοποιείται έντονα στα μαθητικά του χρόνια. Ο ρόλος του σχολείου είναι ίσως περισσότερο κρίσιμος από εκείνον της οικογένειας. Σε αντίθεση με την οικογένεια, όπου το παιδί μέσα από μια ανεπίσημη διαδικασία μάθησης αφομοιώνει μερικά πράγματα σε συνθήκες έντονης συναισθηματικής φόρτισης, το σχολείο ως επίσημος φορέας κοινωνικοποίησης, εντάσσει το παιδί για πρώτη φορά σε ένα κοινωνικό σύνολο που έχει δομή και εύρος. Ουσιώδες μέλημα του σχολείου είναι η κοινωνική ένταξη του παιδιού, η άσκησή του σε στάσεις και συμπεριφορές τέτοιες, ώστε να συνυπάρχει, να συνεργάζεται και να αναπτύσσει σχέσεις με τους άλλους και να δρα ενεργητικά στη δημόσια σφαίρα, στους κοινωνικούς θεσμούς. Άλλωστε, το σχολείο αποτελεί θεσμό ο οποίος κοινωνικοποιεί και συγχρόνως διαπαιδαγωγεί τα άτομα. Εκτός από τη μόρφωση που παρέχει στους μαθητές, τους βοηθά να προσαρμοστούν στα δεδομένα της σύγχρονης κοινωνίας. Οι παράγοντες που καθορίζουν την κοινωνικοποίηση στο σχολείο, αφορούν τους σχολικούς κανόνες, τις αποκλίνουσες συμπεριφορές, τις σχέσεις δασκάλων και μαθητών, τις σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους, το περιεχόμενο του μαθήματος, αλλά και την κοινωνικοποίηση του ίδιου του δασκάλου.

Από την πλευρά του δασκάλου, η κοινωνικοποίηση του παιδιού μπορεί να επιτευχθεί με ομαδικές δραστηριότητες και εργασίες, στις οποίες τα παιδιά εμπλέκονται με συνομηλίκους τους και έχουν κοινούς στόχους. Ένας πολύ καλός τρόπος κοινωνικοποίησης του παιδιού αλλά και εξάσκησής του στην ομαδικότητα, είναι το παιχνίδι, εντός και εκτός της σχολικής τάξης. Το παιχνίδι, βοηθά το παιδί να αναπτύξει το πνεύμα της ομαδικότητας, της συνεργασίας και το μοίρασμα της αποτυχίας ή της επιτυχίας. Στα πλαίσια της συνύπαρξης με συνομηλίκους, το παιδί ανακαλύπτει τον εαυτό του, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και καθήκοντα, κάνει την αυτοκριτική του και βελτιώνεται συνεχώς για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Απόρροια της ομαδικότητας, λοιπόν, είναι ένας θεμιτός συναγωνισμός που κάνει το παιδί να θέλει να γίνεται καλύτερο. Η δεξιότητα αυτή ουσιαστικά, αποτελεί θεμέλιο για πιο σύνθετες κοινωνικές δεξιότητες, όπως την επίλυση συγκρούσεων και διαφωνιών, τον αυτοέλεγχο και την ενσυναίσθηση, οι οποίες και θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες στο μέλλον. Σε όλη την προσπάθεια που κάνουν οι γονείς και οι δάσκαλοι για να ενισχύσουν το ομαδικό πνεύμα στο παιδί, είναι σημαντικό να του δίνουν τη δυνατότητα επιλογής. Όταν προσφέρουμε επιλογές στα παιδιά δείχνουμε ότι τα σεβόμαστε και αυτό με τη σειρά του δημιουργεί μια αίσθηση συνεργασίας και ομαδικότητας.

Στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης “Έρεισμα”, δουλεύουμε με τους μαθητές μας οργανωμένα και συλλογικά για την επίτευξη των στόχων τους. Όλα τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται, να μοιράζονται τις ανησυχίες τους και να δουλεύουν με άξονα το «εμείς» κι όχι το «εγώ».

#ΕΡΕΙΣΜΑ #ΜΑΖΙ #γίνεται

#ομαδικότητα #συνεργασία #αποτελεσματικότητα

#ereisma_team #ereisma_lamia #ereisma_lianokladi