18 Μάι 2024

Αισχύλος: Η πειθαρχία είναι η μητέρα της ευτυχίας

Η πειθαρχία ορίζεται ως η υπακοή σε αρχές και κανόνες που ρυθμίζουν τη δράση και τη συμπεριφορά των ατόμων ενός συνόλου και εξασφαλίζουν την τάξη. Αποτελεί μια από τις πρωταρχικές διαπαιδαγωγικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους και από τα συχνά ερωτήματα στους παιδοψυχολόγους. Το παιδί έχει ανάγκη την πειθαρχία, ώστε να γνωρίζει και να εναρμονίζεται με κάποιους κανόνες συμπεριφοράς και να αποκτά σταδιακά συναίσθηση ευθύνης για τις πράξεις του και τα αποτελέσματα αυτών. Αυτό θα το βοηθήσει στην ενήλικη ζωή του  να έχει γίνει ένα άτομο συγκροτημένο που μπορεί και ξέρει να οριοθετεί τη συμπεριφορά του, και που σέβεται τους κοινωνικούς και ηθικούς κανόνες, οι οποίοι διέπουν την καθημερινή μας ζωή. Τα πιο σημαντικά πράγματα που χρειάζονται τα παιδιά είναι αγάπη και πειθαρχία.

Η πειθαρχία πρέπει να επιβάλλεται με αγάπη και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ πειθαρχίας και τιμωρίας. Πειθαρχία σημαίνει διαμόρφωση της συμπεριφοράς του παιδιού με την εφαρμογή διαφόρων τεχνικών, αλλά σε καμιά περίπτωση, αναμονή της κακής συμπεριφοράς για να του επιβληθεί τιμωρία.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι παιδιά έχουν ανάγκη την πειθαρχία. Αλλά πειθαρχία σημαίνει καθοδήγηση. Ο απώτερος στόχος της είναι η κατανόηση της ανάγκης των ορίων, η σταδιακή εσωτερίκευση τους και ο αυτοέλεγχος. Το παιδί πρέπει να ξέρει ποια συμπεριφορά είναι κατάλληλη όταν είναι στο σπίτι, το σχολείο ή σε σπίτι κάποιου φίλου του. Να εξελίσσει τις κοινωνικές δεξιότητες και να μπορεί να τα πηγαίνει καλά καθώς μεγαλώνει και να μαθαίνει να εκφράζει τα συναισθήματά του ενώ τα κατανοεί.

Έτσι, κατά την ανατροφή του παιδιού είναι απαραίτητο οι γονείς:

  • Να θέτουν στο παιδί κανόνες και όρια: Τα όρια δε συνδέονται απαραίτητα με αυστηρότητα, πειθαρχία και τιμωρία. Είναι οι λογικοί κανόνες που τίθενται για την προστασία, ασφάλεια και υγεία τόσο των παιδιών, όσο και των άλλων. Λέγοντας όρια εννοούμε τους κανόνες που πρέπει να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τα παιδιά, καθώς μεγαλώνουν, ώστε να γίνουν υπεύθυνα, να μάθουν τι είναι σωστό και τι λάθος και να αποκτήσουν αυτογνωσία. Τα όρια πρέπει να εφαρμόζονται από νωρίς, προσαρμοσμένα στην ηλικία των παιδιών, να είναι σαφή, να τηρούνται και να πραγματοποιούνται με υπομονή, αγάπη και όχι με φωνές και απειλές.
  • Να συζητούν με το παιδί τους: Μέσα από το διάλογο, οι γονείς εξηγούν στα παιδιά τους τη σημασία των κανόνων και επιλύουν τα όποια θέματα προκύπτουν βοηθώντας τα να πάρουν αποφάσεις.
  • Να αντιμετωπίζουν το παιδί με σεβασμό: Ο σεβασμός είναι απαραίτητο στοιχείο στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού. Το παιδί λειτουργεί καλύτερα και πιο αποδοτικά στην καθημερινότητά του, όταν νιώθει ότι οι μεγαλύτεροί του το σέβονται και το υπολογίζουν.
  • Να αντιμετωπίζουν το παιδί με κοινό και σταθερό τρόπο: Το παιδί μεγαλώνει με μεγαλύτερη ισορροπία όταν υπάρχει κοινή γραμμή διαπαιδαγώγησης από τους γονείς του.
  • Να επιβραβεύουν το παιδί: Με τον τρόπο αυτό, το παιδί θα αισθανθεί περήφανο για τη συμπεριφορά του και θα έχει το κίνητρο να συνεχίσει να προσπαθεί και να εξελίσσεται.

Η έννοια της πειθαρχίας είναι εξίσου σημαντική στα πλαίσια της σχολικής κοινότητας. Το σχολικό περιβάλλον είναι αυτό στο οποίο το παιδί μαθαίνει να συνυπάρχει μαζί με άλλους, να συνεργάζεται, να υπακούει σε αρχές και κανόνες. Έτσι, το παιδί προσαρμόζει τη συμπεριφορά του καθώς στη νέα αυτή κοινωνική πραγματικότητα του σχολείου δε συγχωρούνται τα πάντα, όπως συχνά συμβαίνει στην οικογένεια. Οι συνομήλικοι είναι το νέο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο το παιδί καλείται να ενταχθεί και η ένταξη αυτή συνοδεύεται από τη σταδιακή ανεξαρτητοποίηση από την οικογένεια, τη συνειδητοποίηση από την πλευρά του παιδιού ότι η ιεραρχία δε στηρίζεται αναγκαστικά σε βιολογικές τάσεις, την ανάληψη ευθυνών από το ίδιο το παιδί και την αυτόνομη λήψη αποφάσεων.

Με τον όρο σχολική πειθαρχία εννοούμε την εξασφάλιση των προϋποθέσεων εκείνων που επηρεάζουν την εργασία και συνεργασία της τάξης και βοηθούν στην επίτευξη των σκοπών. Χωρίς την εξασφάλιση της τάξης και της πειθαρχίας είναι αδύνατον να διεξαχθεί αποτελεσματική διδασκαλία. Ο ικανός δάσκαλος συχνά κρίνεται από τη δεξιότητά του να επιβληθεί στους μαθητές του με σκοπό τη διατήρηση της ηρεμίας κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.

Τη μεγαλύτερη συχνότητα παρουσιάζουν τα καθημερινά μικροπροβλήματα πειθαρχίας τα οποία σχετίζονται κυρίως με την εκπαιδευτική διαδικασία και δημιουργούν καθυστερήσεις και ασυνέπεια, όπως η μετακίνηση των μαθητών από τη θέση τους, η έλλειψη προσοχής προς τον δάσκαλο, η μη ολοκλήρωση των εργασιών που τους ανατίθενται και άλλα. Ωστόσο, δεν λείπουν και μεγαλύτερα σε έκταση και συνέπειες προβλήματα, όπως εξαιρετικά βίαιες πράξεις, καταστροφές της σχολικής περιουσίας των συμμαθητών, μικροκλοπές, επιθετικότητα, αυθάδεια. Τέλος, πρέπει να αναφερθούν και τα προβλήματα απειθαρχίας που παρουσιάζουν μαθητές με προβλήματα προσαρμογής.

Στο πλαίσιο αυτό, όταν το παιδί ρωτάει «για ποιο λόγο» πρέπει να συμμορφωθεί με κάτι που του ζητάνε οι εκπαιδευτικοί πρέπει να του δίνουν μια εξήγηση λογική και διατυπωμένη με κατάλληλο, για την ηλικία του, τρόπο. Η τακτική αυτή μπορεί να είναι περισσότερο χρονοβόρα σε σύγκριση με την αντανακλαστική απάντηση «επειδή στο είπα εγώ», αλλά μακροπρόθεσμα υπάρχει κέρδος, γιατί εξασφαλίζεται η συνεργασία του παιδιού, καθώς καταλαβαίνει τι είναι αυτό που προσπαθούν να πετύχουν οι δάσκαλοί του.

Στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης «Έρεισμα»,  καθηγητές και μαθητές συνεργαζόμαστε, με υψηλό αίσθημα ευθύνης,  προσηλωμένοι στους στόχους κάθε παιδιού. Άλλωστε, η πειθαρχία είναι η γέφυρα μεταξύ στόχου και επίτευξης του στόχου.

Πειθαρχία – σωστός προγραμματισμός – αυτοαξιολόγηση, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά, που το “ΕΡΕΙΣΜΑ” παρέχει στους μαθητές που θέλουν να πετύχουν!

Έλα κι ΕΣΥ στην καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα!

Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2231307114θα χαρούμε πολύ να σας γνωρίσουμε!

ENTER THE “ΕΡΕΙΣΜΑ” WORLD:

Facebook – https://www.facebook.com/ereismafront

Instagram – https://www.instagram.com/ereisma_front/ 

Youtube – http://bit.ly/ereismayoutube​ 

Twitter – @EreismaFront 

#ΕΡΕΙΣΜΑ #ΜΑΖΙ #γίνεται

#παιδεία #καινοτομία #σύμπραξη #αποτελεσματικότητα #επιτυχία

#ereisma_lamia #ereisma_lianokladi #ereisma_team