ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ & ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Στις 29 Μαΐου λήγουν φέτος τα μαθήματα στα Γυμνάσια για να ακολουθήσουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.
Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις διεξάγονται κατ’ εξαίρεση λόγω της διενέργειας αυτοδιοικητικών εκλογών, από την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019 έως την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019.
Οι εξετάσεις για μαθητές που απουσίαζαν δικαιολογημένα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019. Επίσης, τα αποτελέσματα της πρώτης εξεταστικής περιόδου πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019.