ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο ΠΕΔΙΟ

(ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ 3 ώρες
ΑΡΧΑΙΑ – Γνωστό 3 ώρες
ΑΡΧΑΙΑ – Άγνωστο 2 ώρες
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 3 ώρες
ΙΣΤΟΡΙΑ 2 ώρες
Σύνολο: 13 ώρες

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  3ο ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 (ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ 3 ώρες
ΑΡΧΑΙΑ – Γνωστό 2 ώρες
ΑΡΧΑΙΑ – Άγνωστο 2 ώρες
ΙΣΤΟΡΙΑ 2 ώρες
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. 1 ώρα
Σύνολο: 10 ώρες

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  1ο ΠΕΔΙΟ 

(ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ 3 ώρες
ΑΡΧΑΙΑ – Γνωστό 2 ώρες
ΑΡΧΑΙΑ – Άγνωστο 2 ώρες
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 2 ώρες
ΙΣΤΟΡΙΑ 2 ώρες
Σύνολο: 11 ώρες

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  

(ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ 3 ώρες
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. 3 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 4 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ 4 ώρες
Σύνολο: 14 ώρες

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο ΠΕΔΙΟ  

(ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ) 

ΕΚΘΕΣΗ 3 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 4 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ 4 ώρες
Σύνολο: 15 ώρες

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο ΠΕΔΙΟ 

(ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ 3 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 4 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ 4 ώρες
Σύνολο: 17 ώρες

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

(ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ 3 ώρες
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. 3 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 4 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ 4 ώρες
Σύνολο: 14 ώρες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4ο ΠΕΔΙΟ  

(ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ 3 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ώρες
ΑΕΠΠ 3 ώρες
ΑΟΘ 2 ώρες
Σύνολο: 14 ώρες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4ο ΠΕΔΙΟ  

(ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ 3 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 ώρες
ΑΕΠΠ 3 ώρες
ΑΟΘ 2 ώρες
Σύνολο: 12 ώρες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3ο ΠΕΔΙΟ  

(ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ 3 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 ώρες
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. 1 ώρα
ΑΕΠΠ 3 ώρες
Σύνολο: 11 ώρες