1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

(ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ3 ώρες
ΑΡΧΑΙΑ – Γνωστό3 ώρες
ΑΡΧΑΙΑ – Άγνωστο2 ώρες
ΛΑΤΙΝΙΚΑ3 ώρες
ΙΣΤΟΡΙΑ3 ώρες
Σύνολο:14 ώρες

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

(ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ3 ώρες
ΑΡΧΑΙΑ – Γνωστό3 ώρες
ΑΡΧΑΙΑ – Άγνωστο2 ώρες
ΛΑΤΙΝΙΚΑ3 ώρες
ΙΣΤΟΡΙΑ3 ώρες
Σύνολο:13 ώρες

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

(ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ3 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ3 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ4 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ4 ώρες
Σύνολο:15 ώρες

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ:  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ

(ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ3 ώρες
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π.4 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ4 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ4 ώρες
Σύνολο:15 ώρες

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

(ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ3 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ5 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ4 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ4 ώρες
Σύνολο:16 ώρες

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ

(ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ3 ώρες
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π.3 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ4 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ4 ώρες
Σύνολο:14 ώρες

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   

(ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)