1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

(ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3 ώρες
ΑΡΧΑΙΑ – Γνωστό 3 ώρες
ΑΡΧΑΙΑ – Άγνωστο 2 ώρες
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 3 ώρες
ΙΣΤΟΡΙΑ 3 ώρες
Σύνολο: 14 ώρες

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

(ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3 ώρες
ΑΡΧΑΙΑ – Γνωστό 2 ώρες
ΑΡΧΑΙΑ – Άγνωστο 2 ώρες
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 3 ώρες
ΙΣΤΟΡΙΑ 3 ώρες
Σύνολο: 13 ώρες

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

(ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 4 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ 4 ώρες
Σύνολο: 15 ώρες

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ:  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ

(ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3 ώρες
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. 4 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 4 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ 4 ώρες
Σύνολο: 15 ώρες

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

(ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 4 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ 4 ώρες
Σύνολο: 17 ώρες

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ

(ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3 ώρες
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. 3 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 4 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ 4 ώρες
Σύνολο: 14 ώρες

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   

(ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ώρες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 3 ώρες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3 ώρες
Σύνολο: 15 ώρες

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ώρες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 3 ώρες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3 ώρες
Σύνολο: 15 ώρες