25 Ιούλ 2024

Είσαι ΕΠΑ.Λ.; Σε ενδιαφέρει…

Βασικά χαρακτηριστικά του ΕΠΑΛ:

  • Είναι ισότιμο με το Γενικό Λύκειο.
  • Προσφέρει γενική παιδεία, χωρίς αυτό να γίνεται σε βάρος της επαγγελματικής εκπαίδευσης.
  • Στους αποφοίτους του Επαγγελματικού Λυκείου χορηγείται Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο Επιπέδου 3, που θα τους δίνει τη δυνατότητα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
  • Οι απόφοιτοι Επαγγελματικού Λυκείου μπορούν να παρακαλουθήσουν ένα Έτος Μαθητείας και να λάβουν Πτυχίο Επιπέδου 4.
  • Παρέχει πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Αστυνομικές Σχολές, Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων)
  • Για την εισαγωγή στα ΑΕΙ εξετάζονται σε γενικά και επαγγελματικά μαθήματα, σε ίσο αριθμό με τα εξεταζόμενα για τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου. Τα μαθήματα γενικής παιδείας εξετάζονται σε κοινά θέματα με τους απόφοιτους του Γενικού Λυκείου.
  • Στους αποφοίτους του Επαγγελματικού Λυκείου δίνεται επιπλέον η δυνατότητα εισαγωγής στα ΤΕΙ μετά από εξέταση τεσσάρων (4) μόνο μαθημάτων.
  • Το απολυτήριο του Επαγγελματικού Λυκείου μπορεί να εξασφαλίσει στον κάτοχό του, μετά από συμμετοχή στις πανελλήνιες εξετάσεις, την εισαγωγή του στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ και ΤΕΙ) σε ισότιμη βάση με τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου.
  • οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ έχουν το δικαίωμα να εγγράφονται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και κατά προτεραιότητα σε τμήματα αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας με την ειδικότητα του πτυχίου τους.

Ενημερώσου από τον παρακάτω σύνδεσμο για τα μαθήματα, για τον τρόπο εξέτασης & εισαγωγής σου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση!

https://epikairotita.keystone.gr/app.php?xid=41184258