Πρόσβαση Υποψηφίων ΕΠΑΛ στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα έχουν πρόσβαση στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, από το σχολικό έτος 2018-2019.

Με την εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι
1. Η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων θα είναι προσβάσιμη από τους συμμετέχοντες στις εξετάσεις των ημερησίων ΕΠΑΛ τον Ιούνιο 2019 (είτε προέρχονται από ημερήσια είτε από εσπερινά ΕΠΑΛ). Η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων θα ενταχθεί και στο Μηχανογραφικό Δελτίο υποψηφίων για το 10%.

2. Οι υποψήφιοι, εκτός από την επισήμανση της επιθυμίας τους στην Αίτηση-Δήλωση, θα πρέπει:
Α) να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο Λιμενικό, (και όχι στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές ή στην ίδια τη Σχολή) σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται από τη σχετική προκήρυξη η οποία θα εκδοθεί από το αρμόδιο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και
Β) να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις.

Πηγή:

https://epikairotita.keystone.gr/app.php?xid=41184258&axid=_YWVmNzEyNQ..&t=%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%AF%CF%89%CE%BD%20%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9B%20%CF%83%CF%84%CE%B7%20%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE%20%CE%94%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD%20%CE%9B%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CF%89%CE%BD%20%2829-3-19%29