ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Το βιβλίο της Βιολογίας κατεύθυνσης της Γ Λυκείου, αποτελείται από δώδεκα κεφάλαια. Στα κεφάλαια 1 έως 6 αναλύονται η δομή και οι βασικές λειτουργίες του γενετικού υλικού στο μοριακό επίπεδο, καθώς και οι βλάβες που δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία του και οδηγούν σε ασθένειες.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΟΜ. ΠΡΟΣ/ΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μια εισαγωγή στο Διανυσματικό Λογισμό και στην Αναλυτική Γεωμετρία. Τα διανύσματα έχουν ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο για τα Μαθηματικά αλλά και για πολλές άλλες επιστήμες, αφού προσφέρουν τη δυνατότητα μαθηματικοποίησης μεγεθών, τα οποία δεν ορίζονται μόνο με την αριθμητική τιμή τους.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ – ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣ/ΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

H δομή και η συμπεριφορά των αερίων, οι βασικές αρχές της θερμοδυναμικής και η αρχή λειτουργίας των θερμικών μηχανών, το ηλεκτροστατικό, το βαρυτικό και το μαγνητικό πεδίο, η ηλεκτρομαγνητική επαγωγή και κάποιες αρχικές γνώσεις για τα εναλλασσόμενα ρεύματα είναι οι ενότητες που αναπτύσσονται στις σελίδες αυτού του βιβλίου.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΠΡΟΣ/ΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο & 3ο ΠΕΔΙΟ

Οι μηχανικές και ηλεκτρομαγνητικές ταλαντώσεις, τα κύματα, τα ιδανικά ρευστά, η μηχανική του στερεού σώματος, τα αδρανειακά συστήματα αναφοράς, οι κρούσεις,  το φαινόμενο Doppler και κάποιες πρώτες γνώσεις σύγχρονης φυσικής είναι τα θέματα που αναπτύσσονται στις σελίδες αυτού του βιβλίου.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΟΜ.

Το πρώτο κεφάλαιο σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα. Είναι το πέρασμα από τις πεπερασμένες πράξεις στις «άπειρες διαδικασίες».
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ , ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ , ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ , ΛΥΚΕΙΟ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Το βιβλίο της Έκφρασης Έκθεσης  για τη  Γ΄ Λυκείου χωρίζεται σε τρία (3) κεφάλαια, τα οποία περιλαμβάνουν τα παρακάτω βασικά θέματα:
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΠΡΟΣ/ΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο & 3ο ΠΕΔΙΟ

Η Χημεία της Κατεύθυνσης στηρίζεται άμεσα στη Χημεία της Γενικής Παιδείας της οποίας αποτελεί όχι ακριβώς συνέχεια αλλά συμπλήρωση και εμβάθυνση.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ – ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣ/ΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο & 3ο ΠΕΔΙΟ

H δομή και η συμπεριφορά των αερίων, οι βασικές αρχές της θερμοδυναμικής και η αρχή λειτουργίας των θερμικών μηχανών, το ηλεκτροστατικό, το βαρυτικό και το μαγνητικό πεδίο, η ηλεκτρομαγνητική επαγωγή και κάποιες αρχικές γνώσεις για τα εναλλασσόμενα ρεύματα είναι οι ενότητες που αναπτύσσονται στις σελίδες αυτού του βιβλίου.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ