Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ , ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Οι ζωές των γονιών μας και των παππούδων μας, α­ν συγκριθούν με τις δικές μας, παρουσιάζουν περισσότερες ομοιότητες ή διαφορές;
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ , ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Το βιβλίο της Μεσαιωνικής και Νεότερης Ιστορίας της Β Γυμνασίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια και υποκεφάλαια: 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ , ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γενικός σκοπός διδασκαλίας της Ιστορίας είναι η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Με το βιβλίο της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας της Γ' Τάξης ολοκληρώνεται μια προσπάθεια ανανέωσης της ύλης και του τρόπου διδασκαλίας του μαθήματος που ξεκίνησε από την Α' τάξη του Γυμνασίου.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Στη Β' Γυμνασίου οι μαθητές έχουν ήδη διαμορφώσει μια στάση απέναντι στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και έχουν συνειδητοποιήσει την ενιαία μορφή της Ελληνικής.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε με σκοπό να προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να γνωρίσουν μια μορφή της ελληνικής γλ­ώσσας, αυτήν που ονομάζουμε «Αρχαία Ελληνικά». 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ , ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Στο σχολικό εγχειρίδιο Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ΄ Γυμνασίου μελετώνται αντιπροσωπευτικά έργα με κριτήριο την ιστορική εξέλιξη της λογοτεχνίας μας από τον 9ο αιώνα μ.Χ. ώς σήμερα.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ