Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ3 ώρες
ΑΡΧΑΙΑ – Γνωστό Ο.Π. Β’ Λυκείου & Προετοιμασία Γ’ Λυκείου2 ώρες
ΑΓΝΩΣΤΟ Προετοιμασία Γ’ Λυκείου2 ώρες
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Προετοιμασία Γ΄ Λυκείου2 ώρες
ΙΣΤΟΡΙΑ Προετοιμασία Γ΄ Λυκείου1 ώρα
Σύνολο:11 ώρες
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 
ΕΚΘΕΣΗ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ3 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. Β’ Λυκείου & Προετοιμασία Γ’ Λυκείου2 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. Β’ Λυκείου & Προετοιμασία Γ’ Λυκείου2 ώρες 2ώρες
ΧΗΜΕΙΑ  Προετοιμασία Γ’ Λυκείου1 ώρα
ΑΛΓΕΒΡΑ Γ.Π.2 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π.2 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ Γ.Π.1 ώρα
Σύνολο:15 ώρες
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Β ΛΥΚΕΙΟΥ , ΛΥΚΕΙΟ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β΄ Λυκείου μελετώνται αντιπροσωπευτικά έργα τα οποία χαρτογραφούν την ιστορική εξέλιξη της λογοτεχνίας μας από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι την περίοδο του μεσοπολέμου.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Β ΛΥΚΕΙΟΥ , ΛΥΚΕΙΟ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Το βιβλίο της Έκφρασης Έκθεσης  για τη Β΄ Λυκείου χωρίζεται σε τέσσερις (4) ενότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν τα παρακάτω βασικά θέματα:
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Β ΛΥΚΕΙΟΥ , ΛΥΚΕΙΟ

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Με ένα πολύ απλό ύφος γίνεται προσπάθεια να δοθούν οι θεμελιώδεις αρχές της Χημείας και μέσα από παραδείγματα της καθημερινής ζωής, ώστε και πιο κατανοητές να γίνουν και επιπλέον να βοηθήσουν τον αναγνώστη - μαθητή να αναπτύξει ένα κριτικό βλέμμα για ότι συμβαίνει γύρω και μέσα του.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Β ΛΥΚΕΙΟΥ , ΛΥΚΕΙΟ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Η Φυσική ως επιστήμη έχει στόχο να μελετήσει τα φαινόμενα που συμβαίνουν στη φύση. Στις αρκετές εκατοντάδες χρόνια, που μεσολάβησαν από τις αρχικές προσπάθειες, διατυπώθηκαν προτάσεις, οι οποίες απέκτησαν γενική ισχύ και αποτελούν τους νόμους της.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Β ΛΥΚΕΙΟΥ , ΛΥΚΕΙΟ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Μετρικές σχέσεις στο τρίγωνο και στον κύκλο: Το πυθαγόρειο θεώρημα αποδεικνύεται με την ομοιότητα τριγώνων. Δύναμη σημείου ως προς κύκλο και διαίρεση τμήματος σε μέσο και άκρο λόγο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Β ΛΥΚΕΙΟΥ , ΛΥΚΕΙΟ

ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Στο 1ο Κεφάλαιο γίνεται μια επανάληψη των γραμμικών συστημάτων δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους, τα οποία οι μαθητές έχουν μελετήσει στο Γυμνάσιο, και εισάγεται η χρήση της ορίζουσας για την επίλυση και διερεύνηση τέτοιων συστημάτων.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Β ΛΥΚΕΙΟΥ , ΛΥΚΕΙΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μια εισαγωγή στο Διανυσματικό Λογισμό και στην Αναλυτική Γεωμετρία.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ