Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ

Το εγχειρίδιο Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι (Α΄ Λυκείου) στοχεύει να εξοικειώσει τους μαθητές με κείμενα που ανήκουν στο γραμματειακό γένος της αρχαιοελληνικής ιστοριογραφίας, και ειδικότερα με το έργο δύο κορυφαίων εκπροσώπων της, του Θουκυδίδη και του Ξενοφώντα.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Α ΛΥΚΕΙΟΥ , ΛΥΚΕΙΟ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ Λυκείου μελετώνται αντιπροσωπευτικά έργα με κριτήριο την ιστορική εξέλιξη της λογοτεχνίας μας από τον 9ο αιώνα μ.Χ. μέχρι τα μέσα της δεύτερης δεκαετίας του 20ού αιώνα.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Α ΛΥΚΕΙΟΥ , ΛΥΚΕΙΟ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Το βιβλίο της Έκφρασης Έκθεσης  για την  Α΄ Λυκείου χωρίζεται σε πέντε (5) ενότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν τα παρακάτω βασικά θέματα:
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Α ΛΥΚΕΙΟΥ , ΛΥΚΕΙΟ

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ – ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Το Πρόγραμμα της Χημείας αρχίζει με ένα κεφάλαιο εισαγωγής σε βασικές έννοιες και αναπτύσσεται σε έξι ακόμα κεφάλαια με αντικείμενα: Περιοδικός Πίνακας και Δεσμοί, Χημικές Αντιδράσεις, Στοιχειομετρία, Θερμοχημεία, Γενικό μέρος Οργανικής Χημείας,Βιομόρια και άλλα μόρια.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Α ΛΥΚΕΙΟΥ , ΛΥΚΕΙΟ

ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Στο βιβλίο αυτό αναπτύσσονται βασικές έννοιες, αρχές, νόμοι και θεωρίες της Φυσικής. Για το σκοπό αυτό υπάρχουν σε κάθε κεφάλαιο ατομικές ή ομαδικές δραστηριότητες (πειράματα με απλά μέσα ή ερωτήματα-ασκήσεις), οι οποίες πρέπει να γίνονται στην τάξη.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Α ΛΥΚΕΙΟΥ , ΛΥΚΕΙΟ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Εισάγονται οι πρωταρχικές γεωμετρικές έννοιες : σημείο, ευθεία, επίπεδο και τα βασικά γεωμετρικά σχήματα: ευθύγραμμο τμήμα, γωνία, τρίγωνο, κύκλος. Εισαγωγή στην έννοια της απόδειξης.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Α ΛΥΚΕΙΟΥ , ΛΥΚΕΙΟ

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Το μάθημα Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων διαπραγματεύεται έννοιες με τις περισσότερες από τις οποίες οι μαθητές έχουν έλθει σε επαφή σε προηγούμενες τάξεις.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ