Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ , ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γενικός σκοπός διδασκαλίας της Ιστορίας είναι η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε με σκοπό να προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να γνωρίσουν μια μορφή της ελληνικής γλ­ώσσας, αυτήν που ονομάζουμε «Αρχαία Ελληνικά». 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ , ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Το περιεχόμενο του μαθήματος των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ Γυμνασίου περιλαμβάνει επιλεγμένα λογοτεχνικά κείμενα, δημοτικά ή λόγια, καθιερωμένων συγγραφέων, παλαιότερων, νεότερων ή σύγχρονων, σε ολοκληρωμένη ή αποσπασματική μορφή με σχετική αυτοτέλεια
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ , ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Το Βιβλίο χωρίζεται σε δέκα (10) ενότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν θέματα που σας απασχολούν και τα συζητάτε καθημερινά μεταξύ σας, με τους γονείς σας ή με άλλους ανθρώπους. Κάθε ενότητα έχει ως αφετηρία τρία έως τέσσερα κείμενα.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ , ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Το μάθημα της Φυσικής, η "Φυσική με Πειράματα", στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου προβλέπεται να διδάσκεται μία ώρα την εβδομάδα, στην τάξη ή στο εργαστήριο, από έναν εκπαιδευτικό ο οποίος συντονίζει την εκπαιδευτική διαδικασία.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ , ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Το μάθημα των μαθηματικών της Ά γυμνασίου χωρίζεται σε δύο πολύ σημαντικούς τομείς των μαθηματικών. Αυτούς της άλγεβρας και της γεωμετρίας.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ