ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο & 2ο ΠΕΔΙΟ

Τα μαθήματα Επιλογής ­και Κατεύθυνσης συμπληρώνουν το περιεχόμενο των βιβλίων Γενικής Παιδείας με θέματα που είτε θίγονται μερικώς σ’ αυτά (π.χ. «Ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και οι Ρίζες του», «Κοινωνική και Πολιτική Οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα») είτε απασχολούν συγκυριακά την κοινή γνώμη (π.χ. Εθνικά «Θέματα Ιστορίας»). Το βιβλίο Κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου «Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας» έρχεται να συμπληρώσει το αντίστοιχο της Γενικής Παιδείας με τέσσερα σημαντικά θέματα, που αναφέρονται στην οικονομία, την πολιτική, την κοινωνία και τη διπλωματία. Πρόκειται για τη μετάβαση από την αγροτική οικονομία στην αστικοποίηση, για τη δημιουργία και διαμόρφωση των πολιτικών κομμάτων, για το προσφυγικό ζήτημα και το κρητικό ζήτημα. Τα τέσσερα αυτά θέματα εντάσσονται χρονικά στην περίοδο των δύο τελευταίων αιώνων της ιστορίας μας και συνδέονται άμεσα και έμμεσα μεταξύ τους. Συγκεκριμένα:

 • τα κόμματα αποτελούν πολιτικό θεσμό και σχετίζονται με την άσκηση της εξουσίας (εκτελεστικής – νομοθετικής), και τη διαχείριση, κατά περίσταση και δυνατότητα, των ποικίλων εσωτερικών και εξωτερικών ζητημάτων. Από τα ζητήματα αυτά κατά την παραπάνω χρονική περίοδο ξεχωριστή σε σπουδαιότητα θέση κατέχουν:
 • το οικονομικό, οι απαραίτητες δηλαδή διαρθρωτικές αλλαγές που έπρεπε να γίνουν για να μπορέσει η χώρα μας να παρακολουθήσει τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. H σημαντικότερη απ’ αυτές ήταν η μετάβαση από την αγροτική οικονομία στην αστικοποίηση.
 • η αντιμετώπιση των ποικίλων άμεσων ή έμμεσων συνεπειών κάθε εξέγερσης, άστοχης διπλωματικής κίνησης, πολεμικής αποτυχίας ή εξωτερικής περιπλοκής, μέσα στις οποίες πρωτεύουσα θέση είχαν οι πρόσφυγες, που εγκατέλειπαν ως τραγικά θύματα τις εστίες τους και ζητούσαν σωτηρία και καταφύγιο στην ελεύθερη Ελλάδα. Και τέλος,
 • οι επαναστάσεις που κατά καιρούς εκδηλώνονταν σε διάφορες αλύτρωτες περιοχές και κλόνιζαν κυριολεκτικά την οικονομία, την εσωτερική πολιτική και τη διπλωματία μας. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι αυτό της Κρήτης με τους συνεχείς αγώνες της, για ενσωμάτωση στη μητέρα πατρίδα, και τις ποικίλες διπλωματικές προεκτάσεις τους.

Αδρομερώς, δηλαδή, το βιβλίο παρουσιάζει όψεις της Νεοελληνικής Ιστορίας από το 1821 έως το 1936, και εστιάζεται σε τέσσερα επιμέρους θέματα που σκιαγραφούν άμεσα ή έμμεσα τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές καταστάσεις και εξελίξεις στην Ελλάδα. H εσωτερική συνάφεια των θεμάτων είναι εμφανής και η αξιοποίηση του βιβλίου εξαρτάται αποκλειστικά από εκείνους που θα το χρησιμοποιήσουν.­

ΣΤΟΧΟΙ

Με τη διδασκαλία της Ιστορίας στο Λύκειο ­επιδιώκονται οι παρακάτω επιμέρους σκοποί:

 • Να γνωρίσουν οι μαθητές την ελληνική και παγκόσμια ιστορία από την αρχαιότητα ως σήμερα και να κατανοήσουν το βαθμό σύνδεσης ­της ιστορικής πορείας του Ελληνισμού με τις εξελίξεις που έλαβαν χώρα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο
 • Να κατανοήσουν, ειδικότερα, την πολυπλοκότητα του σύγχρονου κόσμου με τη συστηματική μελέτη του 20ού αιώνα.
 • Να γνωρίσουν διαστάσεις του ιστορικού γίγνεσθαι που δεν παρουσιάστηκαν ή δεν μελετήθηκαν συστηματικά στις προηγούμενες βαθμίδες της Εκπαίδευσης.
 • Να γνωρίσουν τους διάφορους πολιτισμούς, να εθιστούν στη διαδικασία μελέτης των σχέσεων μεταξύ των λαών, και να εκτιμήσουν τη συνεισφορά των λαών αυτών στον παγκόσμιο πολιτισμό.
 • Να οικειωθούν το περιεχόμενο ιστορικών όρων και εννοιών, αναγκαίων για τη βαθύτερη και πληρέστερη ιστορική γνώση ή σχετικών με διαστάσεις της ιστορικής πραγματικότητας που δεν διδάχτηκαν στην εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση.
 • Να εμβαθύνουν στα γεγονότα και να κατανοήσουν την πολυμορφία και τη διαπλοκή των αιτιακών παραγόντων που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων.
 • Να συνδέουν και να συσχετίζουν με τρόπο τεκμηριωμένο γεγονότα και ιδέες διαφόρων εποχών και τόπων.
 • Να συνθέτουν και παρουσιάζουν με τρόπο ολοκληρωμένο και διεξοδικό ιστορικά θέματα.
 • Να αναλύουν ιστορικά δεδομένα και να τα αξιοποιούν για τη βαθύτερη κατανόηση του ιστορικού παρελθόντος.
 • Να κατανοήσουν ότι η Ιστοριογραφία είναι «ανακατασκευή» του παρελθόντος, ότι βασίζεται σε πηγές και ότι συνιστά επιλεκτική διαδικασία.
 • Να προσεγγίζουν κριτικά διάφορα είδη ιστορικών πηγών ανάλογα με το είδος τους και την εποχή στην οποία αναφέρονται.
 • Να εισαχθούν στη διαδικασία κατανόησης, ανάλυσης και αξιολόγησης των διαφορετικών οπτικών με τις οποίες προσεγγίζονται και ερμηνεύονται τα ιστορικά γεγονότα και φαινόμενα από τους ιστορικούς.
 • Να συλλαμβάνουν το ιστορικό παρελθόν ως ολότητα, σε κάθε εξεταζόμενη περίοδο, ως συνάρθρωση των ποικίλων πεδίων της ανθρώπινης δραστηριότητας.
 • Να συνειδητοποιήσουν την ατομική και συλλογική ευθύνη του ανθρώπου για τη δημοκρατική λειτουργία της ανθρώπινης κοινωνίας και την πρόοδο του πολιτισμού.
 • Να αναπτύξουν θετική στάση για την ανάγκη συμμετοχής τους στο ιστορικό γίγνεσθαι.

Registration for : ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο & 2ο ΠΕΔΙΟ

  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

  Share This Course