ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ Λυκείου μελετώνται αντιπροσωπευτικά έργα με κριτήριο την ιστορική εξέλιξη της λογοτεχνίας μας από τον 9ο αιώνα μ.Χ. μέχρι τα μέσα της δεύτερης δεκαετίας του 20ού αιώνα. Παράλληλα, μελετώνται έργα ξένης λογοτεχνίας. Το βιβλίο επιχειρεί μια σκιαγράφηση της ιστορικής εξέλιξης της νεοελληνικής λογοτεχνίας εντοπίζοντας τη θεματική ανανέωση και τη βαθμιαία διαμόρφωση της νεοελληνικής συνείδησης, καθώς και τις μεταβολές στη γλώσσα, στους εκφραστικούς τρόπους και στη στιχουργική. Ειδικότερα, η παρουσίαση των κειμένων στηρίζεται στις παρακάτω γραμματολογικές περιόδους και «σχολές»:

1ηπερίοδος(10οςαι.-1453)
2ηπερίοδος(1453-1669)
3ηπερίοδος(1669-1830)
ΕπτανησιακήΣχολή
Οι Φαναριώτες και η Ρομαντική Σχολή των Αθηνών (1830-1880)
Ξένη Λογοτεχνία (παρένθετη ενότητα)
Η Νέα Αθηναϊκή Σχολή (1880-1920 Ποίηση-Δημοτικισμός)

ΣΤΟΧΟΙ

Με τη διδασκαλία των κειμένων στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α’ Λυκείου επιδιώκεται η καλλιέργεια της ικανότητας των μαθητών:

  • να διαβάζουν με προσοχή και ευαισθησία το κείμενο,
  • να εντοπίζουν τα κύρια κειμενικά και εξωκειμενικά στοιχεία και να προχωρούν σε πολυεπίπεδη ανάλυση όσον αφορά τη μορφή και δομή του κειμένου,
  • να επισημαίνουν το ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο του εκάστοτε κειμένου και τα θέματα που αυτό αναδεικνύει,
  • να σχολιάζουν και να επεξεργάζονται τις πολλαπλές απόψεις και γνώμες οι οποίες διατυπώνονται σε ένα κείμενο,
  • να ευαισθητοποιούνται στους εκάστοτε προβληματισμούς οι οποίοι εγείρονται από τα κείμενα του βιβλίου.

Registration for : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

    ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

    Share This Course