ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Το βιβλίο της Έκφρασης Έκθεσης  για τη Β΄ Λυκείου χωρίζεται σε τέσσερις (4) ενότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν τα παρακάτω βασικά θέματα:

1η ενότητα: Η είδηση

Η πρώτη ενότητα του βιβλίου πραγματεύεται βασικές πτυχές του περιεχομένου και της οργάνωσης της είδησης. Εξετάζονται οι μορφές του σχολίου και οι σχέσεις του με το γεγονός στη διαμόρφωση της είδησης. Διερευνώνται επίσης οι τρόποι οργάνωσης και παρουσίασης μιας είδησης και η λειτουργία τους. Τα θέματα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση αφορούν τη δημοσιογραφία και τα Μ.Μ.Ε, ενώ στην οργάνωση του λόγου εξετάζεται η ανάπτυξη κειμένου με τη χρήση παραδειγμάτων.

2η ενότητα: Βιογραφικά είδη

Ως προς τα βιογραφικά είδη, παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά και παραδείγματα των συγκεκριμένων κατηγοριών – βιογραφία, βιογραφικό σημείωμα, αυτοβιογραφία, απομνημονεύματα, ημερολόγιο και συστατική επιστολή –, η δομή τους και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται σε καθεμία από αυτές. Εξετάζονται θέματα για έκφραση-έκθεση σχετικά με την εργασία και την επιλογή επαγγέλματος, τα στερεότυπα και το ρατσισμό. Στην οργάνωση του λόγου εξετάζεται η ανάπτυξη κειμένου με σύγκριση και αντίθεση.

3η ενότητα: Παρουσίαση – Κριτική

Στην τρίτη ενότητα διδάσκεται το ύφος, το λεξιλόγιο και ο τρόπος παρουσίασης και κριτικής ενός βιβλίου, μιας θεατρικής παράστασης και άλλων μορφών τέχνης. Τα θέματα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση αφορούν την κριτική ατόμου και την αυτοκριτική, ενώ στην οργάνωση του λόγου εξετάζεται ο ορισμός και η διαίρεση έννοιας.

4η ενότητα: Σημειώσεις – Περίληψη

Στην ενότητα των σημειώσεων εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο ο μαθητής πρέπει να κρατά σημειώσεις από γραπτό λόγο, κατά παράγραφο ή σε ευρύτερες νοηματικές ενότητες, και από προφορικό λόγο. Ως προς την περίληψη, και πάλι ο διαχωρισμός αφορά το γραπτό και τον προφορικό λόγο, ενώ παρουσιάζονται τα βήματα που πρέπει να ακολουθούνται και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να παρουσιάζεται η περίληψη. Τα θέματα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση αφορούν τη λακωνικότητα και την εξοικονόμηση χρόνου στην καθημερινή ζωή.

ΣΤΟΧΟΙ

Επιδιώκεται οι μαθητές:

  • Να κατακτήσουν το βασικό όργανο επικοινωνίας της γλωσσικής τους κοινότητας, ώστε να αναπτυχθούν διανοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά, αποκτώντας τις απαραίτητες για την ηλικία τους γνώσεις της λειτουργίας του γλωσσικού συστήματος και χρησιμοποιώντας με επάρκεια και συνείδηση το λόγο (προφορικό και γραπτό) στις διάφορες επικοινωνιακές περιστάσεις.
  • Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του λόγου για τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή, ώστε να μετέχουν στα κοινά είτε ως πομποί είτε ως δέκτες του λόγου με κριτική και υπεύθυνη στάση.
  • Να εκτιμήσουν τη σημασία της γλώσσας ως βασικού φορέα της έκφρασης και του πολιτισμού κάθε λαού.
  • Να επισημάνουν τις δομές και τις ιδιαιτερότητες της εθνικής τους γλώσσας συνειδητοποιώντας την πολιτισμική τους παράδοση.
  • Να μάθουν να εκτιμούν και να σέβονται τη γλώσσα κάθε λαού ως βασικό στοιχείο του πολιτισμού του, προετοιμαζόμενοι να ζήσουν ως πολίτες σε μια πολυπολιτισμική Ευρώπη.

Registration for : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

    ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

    Share This Course