ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Το βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου, έχει σκοπό να βοηθήσει εσένα το μαθητή της Γ’ Γυμνασίου, να κατανοήσεις και να εμπεδώσεις τις διάφορες μαθηματικές έννοιες και να αποκτήσεις τις αναγκαίες δεξιότητες που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της τάξης σου.

Η ύλη του βιβλίου είναι οργανωμένη σε δύο μέρη. Το Α’ Μέρος περιλαμβάνει 5 Κεφάλαια που αναφέρονται στην Άλγεβρα, ενώ το Β’ Μέρος περιλαμβάνει 2 Κεφάλαια που αναφέρονται στη Γεωμετρία και την Τριγωνομετρία. Κάθε Κεφάλαιο χωρίζεται σε ενότητες μαθημάτων.
Σε κάθε ενότητα περιλαμβάνονται:

 1. Οι κύριοι στόχοι
 2. Η δραστηριότητα
 3. Το κυρίως μάθημα
 4. Παραδείγματα – Εφαρμογές
 5. Ερωτήσεις κατανόησης
 6. Προτεινόμενες ασκήσεις και προβλήματα

Σε ορισμένες ενότητες περιλαμβάνονται συμπληρωματικά:

 • Θέματα από την Ιστορία των Μαθηματικών και Δραστηριότητες που στοχεύουν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον σου ώστε να συνεισφέρουν στην κατανόηση των εννοιών και των μαθηματικών προβλημάτων στα οποία αναφέρονται.
 • Διαθεματικά σχέδια εργασίας.

Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχουν:

 • Γενικές Επαναληπτικές ασκήσεις και προβλήματα και μια σύντομη Επανάληψη – Ανακεφαλαίωση με τις βασικότερες γνώσεις που αποτελούν τον πυρήνα του κεφαλαίου.

Το βιβλίο κλείνει με:

 • Απαντήσεις – Υποδείξεις των ασκήσεων και Ευρετήριο όρων.

Πιστεύουμε ότι το βιβλίο αυτό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης παιδαγωγικής και ότι οι γνώσεις που θα αποκτήσεις από αυτό θα σε βοηθήσουν στα επόμενα βήματά σου. Για να επιτευχθούν οι στόχοι του βιβλίου αυτού εκτός από τη δική σου προσπάθεια, χρειάζεται και η αρμονική συνεργασία με τον καθηγητή σου.

ΣΤΟΧΟΙ

Με κατάλληλες δραστηριότητες οι μαθητές αναμένεται να καταστούν ικανοί να:

 • Εκτελούν με ευχέρεια τις πράξεις με­ταξύ των ρητών αριθμών και να εκτιμούν τα αποτελέσματά το­υς.
 • Χρησιμοποιούν το σχετικό αλγόριθμο για τη λύση μιας εξίσωσης ή ανίσωσης με έναν άγνωστο.
 • Εφαρμόζουν το Πυθαγόρειο Θεώρημα.
 • Υπολογίζουν μήκη, εμβαδά και όγκους γεωμετρικών σχημάτων.
 • Συλλέγουν, οργανώνουν στατιστικά δεδομένα, παρουσιάζουν  γραφικά τις κατανομές τους και υπολογίζουν βασικές παραμέτρους.
 • Αναγνωρίζουν τα διανυσματικά μεγέθη και εκτελούν τις βασικές πράξεις διανυσμάτων.
 • Χρησιμοποιούν κατάλληλες στρατηγικές για την επίλυση προβλημάτων.

Registration for : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

  Share This Course