ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Στο σχολικό εγχειρίδιο Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ΄ Γυμνασίου μελετώνται αντιπροσωπευτικά έργα με κριτήριο την ιστορική εξέλιξη της λογοτεχνίας μας από τον 9ο αιώνα μ.Χ. ώς σήμερα. Παράλληλα, εξετάζονται και έργα από την ξένη λογοτεχνία. Ειδικότερα, η παρουσίαση των κειμένων στηρίζεται στις παρακάτω περιόδους: ­

 • Δημοτικά Τραγούδια
 • Η λόγια παραγωγή (1000-1600)
  • α. Κρητική ­λογοτεχνία
  • β. Νεοελληνικός Διαφωτισμός
 • Ο 19ος αιώνας ώς το 1880
  • α. Απομνημονεύματα
  • β. Η επτανησιακή Σχολή
  • γ. Οι Φαναριώτες και η Ρομαντική Σχολή των Αθηνών
  • δ. Η νέα Αθηναϊκή Σχολή (1880-1922)
 • Η νεότερη λογοτεχνία
  • α. Η περίοδος από το 1922–1945
  • β. Πρώτη μεταπολεμική περίοδος
  • γ. Δεύτερη μεταπολεμική γενιά και γενιές του ’70 και του ’80­

ΣΤΟΧΟΙ

 • Η κατανόηση του δ­ημοτικού τραγουδιού ως βασικού φορέα παραδοσιακών αξιών και μορφών ζωής που σχετίζονται με την κοινωνία της υπαίθρου και η εμβάθυνση στις αξίες και στις δομές αυτής της κοινωνίας.
 • Η γνωριμία με βασικά τεχνοτροπικά μοτίβα της προφορικής λαϊκής ποίησης (π.χ. στερεότυποι στίχοι και επαναλαμβανόμενες συντακτικές δομές).
 • Επίγνωση της σημασίας της πολιτισμικής κληρονομιάς διαχρονικά.
 • Γνωριμία με ορισμένα μείζονα έργα, ιδρυτικά της νεότερης ελληνικής γραμματείας.
 • Η μελέτη κειμένων του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και η κατανόηση της σημασίας τους στη μεταβολή των υφιστάμενων κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών της εποχής τους.
 • Γραμματολογική ενημέρωση, μέσα από επιλεγμένα κείμενα, για τα επιτεύγματα των παλαιότερων περιόδων της λογοτεχνίας μας.
 • Η ευαισθητοποίηση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για ενεργητική συμβολή στην αντιμετώπιση σύγχρονων διεθνών κοινωνικών προβλημάτων (φτώχεια, βία, ρατσισμός, πόλεμοι, μετανάστευση, κ.λπ.).
 • Ανάπτυξη κριτικής στάσης απέναντι σε ιδεολογίες με ολοκληρωτικό χαρακτήρα και απέναντι στις επιδιώξεις των ισχυρών κρατών.
 • Ευαισθητοποίηση σε θέματα ύφους και λογοτεχνικής γλώσσας.
 • Συνειδητοποίηση της διαφοράς ανάμεσα στη λογοτεχνία και την ιστοριογραφική αφήγηση ως προς τους τρόπους αποτύπωσης των ιστορικών γεγονότων στην ατομική και συλλογική ζωή.
 • Εξοικείωση με βασικές αντιλήψεις από τη Θεωρία της λογοτεχνίας.
 • Η συνειδητοποίηση του πανανθρώπινου χαρακτήρα της λογοτεχνικής δημιουργίας.
 • Η αναγνώριση της πολλαπλότητας των τρόπων λογοτεχνικής αναπαράστασης και η επισήμανση της δημιουργικής επικοινωνίας ανάμεσα στις λογοτεχνίες διαφορετικών χωρών.

Registration for : ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

  Share This Course