Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  1ο ΠΕΔΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3 ώρες
ΑΡΧΑΙΑ – Γνωστό 2 ώρες
ΑΡΧΑΙΑ – Άγνωστο 2 ώρες
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 3 ώρες
ΙΣΤΟΡΙΑ 3 ώρες
Σύνολο: 13 ώρες

 

Registration for : Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  1ο ΠΕΔΙΟ

    ΘΕΛΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

    Share This Course