ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ 3 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. Β’ Λυκείου & Προετοιμασία Γ’ Λυκείου 2 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. Β’ Λυκείου & Προετοιμασία Γ’ Λυκείου 2 ώρες

2ώρες

ΧΗΜΕΙΑ  Προετοιμασία Γ’ Λυκείου 1 ώρα
ΑΛΓΕΒΡΑ Γ.Π. 2 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. 2 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ Γ.Π. 1 ώρα
Σύνολο: 15 ώρες

Registration for : ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

    ΘΕΛΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

    Share This Course