ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ 3 ώρες
ΑΡΧΑΙΑ – Γνωστό Ο.Π.

Β’ Λυκείου & Προετοιμασία Γ’ Λυκείου

2 ώρες
ΑΓΝΩΣΤΟ

Προετοιμασία Γ’ Λυκείου

2 ώρες
ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Προετοιμασία Γ΄ Λυκείου

2 ώρες
ΙΣΤΟΡΙΑ

Προετοιμασία Γ΄ Λυκείου

1 ώρα
Σύνολο: 11 ώρες

Registration for : ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

    ΘΕΛΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

    Share This Course