ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3 ώρες
ΑΡΧΑΙΑ – Γνωστό Ο.Π.  Β’ Λυκείου & Προετοιμασία Γ’ Λυκείου 2 ώρες
ΑΓΝΩΣΤΟ Προετοιμασία Γ’ Λυκείου 2 ώρες
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Προετοιμασία Γ΄ Λυκείου 2 ώρες
ΙΣΤΟΡΙΑ Προετοιμασία Γ΄ Λυκείου 1 ώρα
Σύνολο: 10 ώρες

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

(ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. 2 ώρες
ΑΛΓΕΒΡΑ 2 ώρες
Σύνολο: 7 ώρες

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. Β’ Λυκείου & Προετοιμασία Γ’ Λυκείου 2 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. Β’ Λυκείου & Προετοιμασία Γ’ Λυκείου 2 ώρες

2ώρες

ΧΗΜΕΙΑ  Προετοιμασία Γ’ Λυκείου 1 ώρα
ΑΛΓΕΒΡΑ Γ.Π. 2 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. 2 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ Γ.Π. 1 ώρα
Σύνολο: 15 ώρες