ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ3 ώρες
ΑΡΧΑΙΑ – Γνωστό Ο.Π.  Β’ Λυκείου & Προετοιμασία Γ’ Λυκείου2 ώρες
ΑΓΝΩΣΤΟ Προετοιμασία Γ’ Λυκείου2 ώρες
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Προετοιμασία Γ΄ Λυκείου2 ώρες
ΙΣΤΟΡΙΑ Προετοιμασία Γ΄ Λυκείου1 ώρα
Σύνολο:10 ώρες

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

(ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ3 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π.2 ώρες
ΑΛΓΕΒΡΑ2 ώρες
Σύνολο:7 ώρες

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ3 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. Β’ Λυκείου & Προετοιμασία Γ’ Λυκείου2 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. Β’ Λυκείου & Προετοιμασία Γ’ Λυκείου2 ώρες

2ώρες

ΧΗΜΕΙΑ  Προετοιμασία Γ’ Λυκείου1 ώρα
ΑΛΓΕΒΡΑ Γ.Π.2 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ Γ.Π1 ώρα
Σύνολο:13 ώρες