Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3 ώρες
ΑΡΧΑΙΑ – Γνωστό Ο.Π.  Β’ Λυκείου & Προετοιμασία Γ’ Λυκείου 2 ώρες
ΑΓΝΩΣΤΟ Προετοιμασία Γ’ Λυκείου 2 ώρες
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Προετοιμασία Γ΄ Λυκείου 2 ώρες
ΙΣΤΟΡΙΑ Προετοιμασία Γ΄ Λυκείου 1 ώρα
Σύνολο: 10 ώρες

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

(ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

(ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)