Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ3 ώρες
ΑΡΧΑΙΑ – Γνωστό Ο.Π.  Β’ Λυκείου & Προετοιμασία Γ’ Λυκείου2 ώρες
ΑΓΝΩΣΤΟ Προετοιμασία Γ’ Λυκείου2 ώρες
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Προετοιμασία Γ΄ Λυκείου2 ώρες
ΙΣΤΟΡΙΑ Προετοιμασία Γ΄ Λυκείου1 ώρα
Σύνολο:10 ώρες

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

(ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

(ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)