Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ 3 ώρες
ΑΡΧΑΙΑ – Γνωστό Ο.Π.  Β’ Λυκείου & Προετοιμασία Γ’ Λυκείου 2 ώρες
ΑΓΝΩΣΤΟ Προετοιμασία Γ’ Λυκείου 2 ώρες
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Προετοιμασία Γ΄ Λυκείου 2 ώρες
ΙΣΤΟΡΙΑ Προετοιμασία Γ΄ Λυκείου 1 ώρα
Σύνολο: 10 ώρες

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο ΠΕΔΙΟ

(ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ 3 ώρες
ΑΡΧΑΙΑ – Γνωστό 3 ώρες
ΑΡΧΑΙΑ – Άγνωστο 2 ώρες
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 3 ώρες
ΙΣΤΟΡΙΑ 2 ώρες
Σύνολο: 13 ώρες

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  3ο ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 (ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ 3 ώρες
ΑΡΧΑΙΑ – Γνωστό 2 ώρες
ΑΡΧΑΙΑ – Άγνωστο 2 ώρες
ΙΣΤΟΡΙΑ 2 ώρες
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. 1 ώρα
Σύνολο: 10 ώρες

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  1ο ΠΕΔΙΟ 

(ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ 3 ώρες
ΑΡΧΑΙΑ – Γνωστό 2 ώρες
ΑΡΧΑΙΑ – Άγνωστο 2 ώρες
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 2 ώρες
ΙΣΤΟΡΙΑ 2 ώρες
Σύνολο: 11 ώρες