Συμβουλευτική στο σχολείο-ΕΡΕΙΣΜΑ
03 Μαρ 2022

Συμβουλευτική στο σχολείο

Στη σημερινή εποχή, οι δύσκολοι ρυθμοί της καθημερινότητας και οι απαιτήσεις που επιβάλλουν, έχουν δημιουργήσει ένα επικοινωνιακό “blackout”, αφού τα παιδιά δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν όχι μόνο με τους γονείς τους, αλλά και με άτομα της ίδιας ηλικίας. Όλο αυτό επηρεάζει τη συμπεριφορά τους τόσο στο σχολείο όσο και στο οικογενειακό τους περιβάλλον, εμφανίζοντας αποκλίνουσα συμπεριφορά, ή σε χειρότερη περίπτωση, και διάφορα ψυχοσωματικά συμπτώματα. Άρα, σήμερα θεωρείται πιο επιτακτική από ποτέ η ανάγκη της συμβουλευτικής στήριξης των παιδιών στο πλαίσιο του σχολείου.

Η συμβουλευτική στο σχολείο προάγει κατά κανόνα τη διδασκαλία, τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων στην εκπαίδευση και κατά συνέπεια την αποτελεσματική μάθηση. Οι γονείς, με τη βοήθεια εξελιγμένων τακτικών και μεθόδων, αποκτούν νέους διαύλους επικοινωνίας με τους καθηγητές, γεγονός που ευνοεί αμφότερους και τελικά τα ίδια παιδιά!

Όπως γνωρίζουμε όλοι, η καλύτερη αντιμετώπιση είναι η πρόληψη, έτσι τα Προγράμματα Συμβουλευτικής Στήριξης στα σχολεία θεωρούνται σήμερα ιδιαίτερα ωφέλιμα, καθώς δίνεται έμφαση στην ενδυνάμωση τόσο των μαθητών όσο και των οικογενειών τους. Είναι αναγκαίο να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές κοινωνικά και συναισθηματικά, ώστε να βελτιώσουν την ψυχική τους υγεία.

Ο καλύτερος σύμμαχος των μαθητών είναι φυσικά ο ίδιος ο εκπαιδευτικός. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να είναι εκεί σε οποιαδήποτε δυσκολία αντιμετωπίζουν οι μαθητές επιδεικνύοντας δυναμισμό, βάζοντας τον εαυτό του στη θέση τους, διότι με τον τρόπο αυτό οι μαθητές αποκτούν αυτοπεποίθηση, μειώνοντας τους το άγχος. Έτσι θα αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στα πράγματα.

Με λίγα λόγια, όταν διδάσκεται κάποιος συναισθηματική αγωγή, είναι πιο δημιουργικός και χαρούμενος. Κατά συνέπεια, πρέπει να τους μεταλαμπαδεύσει την ευγενή άμιλλα, να είναι κοινωνικοί και να εναρμονίζονται μέσα σε ομάδες, και πως όλα τα θέματα λύνονται με διάλογο και όχι με τη βία και με κάθε είδους αποκλίνουσες συμπεριφορές.

Όλες αυτές οι διαδικασίες και οι ενέργειες δεν μπορούν να μεταδοθούν στους μαθητές από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται χρόνος, μια περίοδος μετάβασης. Έτσι, καλό θα ήταν να ξεκινήσουν οι μαθητές σταδιακά να εναρμονίζονται με τη νέα τάξη πραγμάτων, ξεκινώντας από τις μικρές ηλικίες και περνώντας απ’ όλες τις βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης.

1. Νηπιαγωγείο

Εδώ, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός, διότι είναι η βάση της όλης διαδικασίας. Θα πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στα παρακάτω:

  • Κατάκτηση γνώσης μέσω της δημιουργικής εργασίας
  • Επικοινωνία και αλληλεπίδραση
  • Βασικοί πυλώνες υπευθυνότητας και κριτικής σκέψης
  • Συνεργασία και από κοινού ανακάλυψη με γνώμονα την ομαδικότητα.

Το νηπιαγωγείο δίνει τη δυνατότητα για την άμεση αντιμετώπιση και τον έγκαιρο εντοπισμό των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών βασιζόμενο στις ικανότητες, τους διαφορετικούς ρυθμούς μάθησης, τα ατομικά χαρακτηριστικά, και τις ευκαιρίες των μαθητών από το κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον.

2. Δημοτικό

Αποτελεί το επόμενο στάδιο, όπου ο εκπαιδευτικός καλείται να αναπτύξει:

  • Τη συνεργασία
  • Την υπευθυνότητα
  • Τη μάθηση των πρωταρχικών εννοιών, οικοδομώντας έναν ακέραιο χαρακτήρα
  • Το έδαφος για θετικές σκέψεις απέναντι στη δια βίου μάθηση

3. Γυμνάσιο- Λύκειο

Σε αυτή τη βαθμίδα, η παροχή εκπαίδευσης βασίζεται στην εξειδίκευση του γνωστικού αντικειμένου, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα. Κατά συνέπεια θα πρέπει να εφαρμόζονται νέες μέθοδοι διδασκαλίας με βάση τις:

  • Ιδιαιτερότητες των μαθημάτων
  • Ανάγκες των μαθητών

Στις τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εισάγεται στις σχολικές μονάδες και ο θεσμός του συμβούλου σχολικής ζωής. Ο σύμβουλος σχολικής ζωής παρεμβαίνει, καθοδηγεί και ενημερώνει μαθητές, γονείς και κηδεμόνες σε θέματα παιδαγωγικής αντιμετώπισης ζητημάτων σε τομείς που απασχολούν τη σχολική μονάδα. Ασκεί τα καθήκοντά του και λειτουργεί συμπληρωματικά και ενισχυτικά προς την υπόλοιπη εκπαιδευτική κοινότητα.

4. Ειδικά σχολεία

Τα τελευταία χρόνια στη σχολική μας ζωή έχει προχωρήσει δυναμικά και η αναβάθμιση της Ειδικής Αγωγής, καθώς όλοι οι μαθητές θα πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες απέναντι στη μάθηση. Για την καλύτερη επίτευξη του στόχου αυτού, πρέπει οι μαθητές να εγγράφονται, να κατατάσσονται και να φοιτούν στο κατάλληλο για αυτούς σχολικό περιβάλλον και αυτό επιτυγχάνεται από τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), που έχουν ως στόχο την υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των εργαστηριακών κέντρων της περιοχής αρμοδιότητάς τους, για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου.

Η θέση του ψυχολόγου στις σχολικές μονάδες

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, ξεχωριστή θέση λαμβάνει και η παρουσία ψυχολόγου ανά σχολική μονάδα συμπληρώνοντας την ψυχολογική υποστήριξη που μπορεί να παρέχει, όπως προαναφέραμε, ο εκάστοτε εκπαιδευτικός. Έτσι, σε αρκετές σχολικές μονάδες παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών μέσω ψυχολόγων που διαθέτει ο δήμος στον οποίο ανήκει το σχολείο ή και μέσω ψυχολόγων των ΕΔΕΑΥ ή των ΚΕΣΥ ανάλογα με την εκπαιδευτική δομή.

Στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης «Έρεισμα», στόχος μας είναι να εκπαιδεύσουμε τους μαθητές μας σε κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες μέσω των μηχανισμών της συνεργασίας και της συναισθηματικής ισορροπίας με σκοπό τη μαθησιακή τους βελτίωση και εξέλιξη.

Η πολύτιμη συμβολή της Παιδοψυχολόγου μας, οι ετήσιες εκδρομές του Φροντιστηρίου μας και οι διάφορες εκπαιδευτικές μας δράσεις, στηρίζουν έμπρακτα και ολοκληρώνουν τη φιλοσοφία της εκπαίδευσής μας!

Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2231307114θα χαρούμε πολύ να γνωριστούμε!

ENTER THE “ΕΡΕΙΣΜΑ” WORLD:

Facebook – https://www.facebook.com/ereismafront

Instagram – https://www.instagram.com/ereisma_front/ 

Youtube – http://bit.ly/ereismayoutube​ 

Twitter – @EreismaFront 

#ΕΡΕΙΣΜΑ #teamereisma #σχολείο #συμβουλευτική #παιδεία #ψυχολογία #γονείς #Λαμία #εκπαίδευση