02 Νοέ 2021

Ο σκοπός και ο ρόλος των διαγωνισμάτων

Η αξιολόγηση των μαθητών μέσω διαγωνισμάτων έχει ως στόχο τη διαρκή βελτίωση τόσο της διδασκαλίας όσο και του ίδιου του μαθητή. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διδακτικής − μαθησιακής διαδικασίας και για αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικός ο σκοπός και ο ρόλος των διαγωνισμάτων.

Αρχικά, ο σκοπός και ο ρόλος των διαγωνισμάτων είναι να πληροφορεί τον εκπαιδευτικό για τα αποτελέσματα του έργου του, των διδακτικών μεθόδων και εργαλείων που χρησιμοποιεί. Επίσης, τον βοηθά να εντοπίσει περιπτώσεις όπου υπάρχει ανάγκη για διαφοροποιημένη διδασκαλία και να ανασχεδιάσει τη διδακτική πράξη, με στόχο τη συνεχή βελτίωση και την αύξηση της αποτελεσματικότητάς της.

Επιπλέον, συμβάλλει στην αυτογνωσία και στην αντικειμενική πληροφόρηση των μαθητών ως προς τον βαθμό κατάκτησης των επιδιωκόμενων διδακτικών στόχων και τον βαθμό βελτίωσης των επιδόσεών τους, ώστε να εστιάσουν ανάλογα την προσπάθειά τους.

Τέλος, υπηρετεί και την ενημέρωση των γονέων για την πρόοδο των παιδιών τους.

Ως εκπαιδευτικοί προωθούμε στους μαθητές μας το βασικό στόχο του διαγωνίσματος ο οποίος είναι να κάνουν μια πολύ καλή επανάληψη στην ύλη που θα εξεταστούν.

Επιπλέον, τους εξηγούμε τι ακριβώς σημαίνει πολύ καλή επανάληψη και αναφέρουμε προτεινόμενα βήματα που απαιτείται να ακολουθήσουν, ώστε να υλοποιηθεί η επανάληψη αυτή.

Φυσικά, πολύ καλή επανάληψη δεν μπορεί να κάνει ένας μαθητής από τη μια μέρα στην άλλη, ειδικά μάλιστα όταν η ύλη του διαγωνίσματος είναι εκτεταμένη.

Για το λόγο αυτό, ενημερώνουμε τους μαθητές για τα διαγώνισμα τουλάχιστον δύο εβδομάδες νωρίτερα ή και παραπάνω (ειδικά αν μιλάμε για μαθητές της Γ΄ λυκείου), με αντίστοιχο “Πρόγραμμα διαγωνισμάτων“, ώστε να έχουν πρόγραμμα, οργάνωση και τον απαιτούμενο χρόνο προετοιμασίας για τα διαγωνίσματά τους.

Επίσης, αναφέρουμε στους μαθητές μας ότι ένας ακόμη σημαντικός στόχος του διαγωνίσματος είναι η καλή διαχείριση του χρόνου την ώρα που γράφουν το διαγώνισμα, συμβουλεύοντάς τους εκ των προτέρων για τις βέλτιστες πρακτικές στο θέμα αυτό.

Τονίζουμε στους μαθητές μας, σε κάθε διαγώνισμα που γράφουν, ότι δεν μας ενδιαφέρει ο βαθμός που θα γράψουν, αλλά η καλή επανάληψη που θα κάνουν, καθώς και η συνεχής αυτοβελτίωση, η οποία έρχεται μόνο μέσα από τη συνεχή εξάσκηση.

Στα Φροντιστήρια «ΕΡΕΙΣΜΑ» εφαρμόζουμε:

  • δυο κύκλους κύριων διαγωνισμάτων προσαρμοσμένους στα διαγωνίσματα του σχολείου (με συγκεκριμένη ύλη)
  • εξατομικευμένα διαγωνίσματα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή
  • επαναληπτικά διαγωνίσματα (ΟΕΦΕ)
  • διαγωνίσματα εφόλης της ύλης (προετοιμασία για την προαγωγικές εξετάσεις & Πανελλήνιες εξετάσεις) – ΟΕΦΕ
Κατανοώντας την σημαντικότητα και την αξία των διαγωνισμάτων, είμαστε δίπλα στον μαθητή, διατηρώντας τα χρονοδιαγράμματα των διαγωνισμάτων ακόμη και μέσα από την τηλεκπαίδευση, πραγματοποιώντας τα διαγωνίσματα διαδικτυακά.

Γιατί στο “ΕΡΕΙΣΜΑ” η διαδικτυακή διδασκαλία δεν αποτελεί εμπόδιο στην εκπαίδευση, αλλά εργαλείο εξέλιξης για εμάς και τους μαθητές μας!

Μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί με κάθε μέσο!

#ΕΡΕΙΣΜΑ #ΜΑΖΙ #ΓΙΝΕΤΑΙ τώρα και ONLINE LESSONS

T: 2231307114 (Πατρόκλου 25, Λαμία)
Τ: 2231301107 (Λιανοκλάδι)

https://www.facebook.com/ereismafront

https://www.instagram.com/ereisma_front/

https://www.youtube.com/channel/UCGrbBppn6B1b_FRvL39bavg