24 Απρ 2024

Οι μαθητές ρωτούν

Η καθημερινή επαφή εκπαιδευτικών-μαθητών έχει στο επίκεντρό της, αναμφισβήτητα, τη γνώση και την πορεία προς την κατάκτησή της. Όμως, δεν περιορίζεται σε αυτό. Συγχρόνως, δημιουργεί μεταξύ των δύο έναν έντονο ψυχικό δεσμό. Παρότι κάποιες φορές απρόβλεπτες καταστάσεις λειτουργούν ως σημείο τριβής και προκαλούν εντάσεις στη σχέση τους, ως επί το πλείστον οι μαθητές αντιμετωπίζουν τους δασκάλους τους με σεβασμό και τους εξομολογούνται τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους. Υπό αυτό το πρίσμα, ακολούθως αποτυπώνονται οι πιο συνηθισμένες ερωτήσεις που τα παιδιά διατυπώνουν και δίνονται με γνήσιο ενδιαφέρον απαντήσεις.

“Με ποιον τρόπο μπορούμε να διαβάζουμε αποτελεσματικά;”

Το διάβασμα αποτελεί προσωπική υπόθεση. Ωστόσο, για τη συγκέντρωση στο αντικείμενο μελέτης και την αφομοίωση της ύλης είναι καλό να εφαρμόζονται κάποιοι “κανόνες”. Αρχίζοντας με μια δοκιμαστική περίοδο, ο μαθητής μπορεί να προσδιορίσει πόση ώρα κατά προσέγγιση χρειάζεται για τη μελέτη μιας σελίδας. Έτσι, μπορεί να θέτει ρεαλιστικούς στόχους και να κάνει ορθά τον προγραμματισμό του. Επίσης, καλό είναι να ξεκινά έγκαιρα το διάβασμα και να μοιράζει την ύλη σε μικρότερα κομμάτια, για να κάνει επαναλήψεις εύκολα και σε τακτά χρονικά διαστήματα. Είναι σημαντικό συμπληρωματικά να φτιάχνει σχεδιαγράμματα και να δημιουργεί νοητά εικόνες για να συνδέει τις πληροφορίες άμεσα. Μπορεί, δε, να διαβάζει μεγαλόφωνα ή να γράφει τις σημαντικές πληροφορίες. Ακόμη, για στοχευμένη επανάληψη χωρίς άγχος κρίνεται απαραίτητο να εξασκείται συστηματικά σε προηγούμενα θέματα.

“Γιατί χρειάζεται να λύνουμε ασκήσεις;”

Σε μεγάλο ποσοστό οι μαθητές δηλώνουν πως οι εκπαιδευτικοί έχουν υπερβολικές απαιτήσεις από αυτούς και πως τους “φορτώνουν” με πολλές ασκήσεις. Ωστόσο, οι εργασίες στο σπίτι είναι απαραίτητες γιατί διευκολύνουν τον τρόπο μελέτης και αποτελούν αντικειμενικότερο δείκτη αξιολόγησής τους σε σχέση με τα διαγωνίσματα. Πιο συγκεκριμένα, καλύπτουν σταδιακά μικρά τμήματα της ύλης και είναι προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις κάθε μαθήματος. Επίσης, προσφέρουν ανατροφοδότηση από τα λάθη και διορθώνουν τη μαθησιακή πορεία με τις σαφείς οδηγίες που δίνουν οι εκπαιδευτικοί. Έτσι, ενεργοποιούν τα παιδιά, χτίζουν την ψυχολογία τους και συμβάλλουν στην αποβολή του άγχους.

“Γιατί πρέπει να γράφουμε διαγωνίσματα;”

Μολονότι οι μαθητές συνήθως δυσφορούν για τα διαγωνίσματα, αυτά ως συστήματα αξιολόγησης είναι ανάγκη να εφαρμόζονται. Αρχικά, αποτελούν έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες για την επιτυχία τους στις εξετάσεις, καθώς συμβάλλουν στην ισχυροποίηση της κατανόησης, την αφομοίωση της ύλης και την εφαρμογή των γνώσεών τους. Μέσω της συνεχούς επανάληψης της διδαγμένης ύλης οι μαθητές καλούνται να αντεπεξέλθουν σε προκαθορισμένες αξιολογικές διαδικασίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκπαιδευτικού στόχου και αντίστοιχες των σχολικών εξεταστικών δοκιμασιών. Επιπρόσθετα, μαθαίνουν να διαχειρίζονται την ψυχολογία τους, τον χρόνο τους και εξωγενείς παράγοντες. Άλλωστε, η υποχρεωτική βαθμολογική κατάταξη είναι αναγκαίο “κακό” στο εκπαιδευτικό σύστημα και τα παιδιά πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν μια ενδεχόμενη παροδική αποτυχία.

“Γιατί κάνουμε διαλείμματα;”

Το διάλειμμα αποτελεί μια τακτική για αποδοτικότερο διάβασμα, μιας και ο βομβαρδισμός πληροφοριών κατά την ώρα του μαθήματος προκαλεί σωματική και ψυχική κόπωση. Γίνεται αφού ολοκληρωθεί το μάθημα και έχει καθορισμένη ολιγόλεπτη διάρκεια για να μην απορυθμίζει το άτομο και να μην χάνει την εκπαιδευτική του εγρήγορση. Είναι αναζωογονητικό τόσο για τον μαθητή όσο και για τον εκπαιδευτικό. Βοηθά τον εγκέφαλο να “ξεκουραστεί” και να ανακτήσει την ικανότητα μάθησής του. Αποστασιοποιεί τον οργανισμό και αναπτύσσει σημαντικές δεξιότητες στους τομείς της συναισθηματικής ρύθμισης, της επικοινωνίας και της κοινωνικοποίησης. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι δραστηριότητες πρέπει να διαφοροποιούνται από τη διαδικασία του διαβάσματος.

“Είναι απαραίτητο να κάνουμε φροντιστήριο;”

Το “φροντιστήριο” αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο με ποικίλο προσανατολισμό, προκειμένου να παρέχεται βοήθεια στον μαθητή για να υλοποιήσει τον στόχο του. Ως θεσμός κυριαρχεί τις τελευταίες δεκαετίες στα εκπαιδευτικά δρώμενα της χώρας μας. Αποτελεί την κυψέλη εκπαίδευσης ενάντια στην αμάθεια και την τυποποιημένη σκέψη. Αν και πολλοί το θεωρούν πολυτέλεια, πρόκειται για ένα άλλο μονοπάτι προς τη γνώση. Η φροντιστηριακή διδασκαλία έχει ουσιαστικό μαθησιακό χαρακτήρα και δεν επιδίδεται σε παθητική συσσώρευση πληροφοριών. Θωρακίζει με το κατάλληλο περιβάλλον την προσοχή, την κατανόηση, τον προσωπικό τόνο. Ακόμη, μεταδίδει ηθικές αξίες, παρακινεί, στηρίζει και καλλιεργεί την πειθαρχία και τη μεθοδικότητα. Η επιλογή ενός “καλού” φροντιστηρίου με έμπειρους καθηγητές αποτελεί προσωπική επιλογή του γονιού και του μαθητή και είναι πολύ σημαντική απόφαση, γιατί καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη και την επίδοση του παιδιού σε μια κοινωνία γνώσης με πληθώρα απαιτήσεων.

Οι παραπάνω ερωτήσεις είναι κάποιες από όσες απευθύνουν συχνά οι νέοι στους δασκάλους τους. Πολλές άλλες μπορούν ακόμη να ακουστούν από τα χείλη τους, γιατί είναι στη φύση των παιδιών να διατυπώνουν απορίες, να αμφισβητούν και να επιζητούν λύση στα “γιατί” τους. Και αυτές, όμως, με χαρά και σωφροσύνη θα απαντηθούν όχι μόνο θεωρητικά αλλά και με ζωντανά παραδείγματα από τους εκπαιδευτικούς, τους συνοδοιπόρους τους στον δρόμο προς τη γνώση, τους ανθρώπους με τους οποίους οικοδομούν την παραγωγική εκπαιδευτική διαδικασία και χτίζουν το μέλλον τους!!!

Στα Φροντιστήρια “Έρεισμα”, υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία μαθητών- εκπαιδευτικών. Οι απορίες των παιδιών γίνονται δεκτές με αγάπη και κατανόηση και απαντώνται με ειλικρίνεια και προθυμία. Στα Φροντιστήρια “Έρεισμα” οι εκπαιδευτικοί δε λειτουργούν διεκπεραιωτικά, αλλά αγωνίζονται για την αποτελεσματική εκπαίδευση των νέων. Με υπευθυνότητα στέκονται δίπλα τους νέους και στοχεύουν μαζί τους ψηλά!

#ΕΡΕΙΣΜΑ #ΜΑΖΙ #γίνεται

#ereisma_lamia #ereisma_lianokladi #ereisma_team #εκπαίδευση #παιδεία #επιτυχία #συνεργασία