11 Νοέ 2021

Εσύ ξέρεις τι είναι η «Βιωματική μάθηση»;

Η βιωματική μάθηση είναι ένας εναλλακτικός τρόπος εκπαίδευσης, σε αντίθεση με τον “παραδοσιακό” τρόπο εκπαίδευσης που σχετίζεται με τη στείρα απομνημόνευση της ύλης. Το ερώτημα είναι: «Ποιες είναι οι ανάγκες και ποιοι οι λόγοι που καθιστούν τη βιωματική εκπαίδευση σημαντική»;

Το πιο σημαντικό στοιχείο σε αυτή τη διαδικασία είναι οι ίδιοι οι μαθητές, αφού αναλαμβάνουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης. Είναι οι ίδιοι το επίκεντρο του κάθε μαθήματος και όχι ο δάσκαλος και το μάθημα. Το μάθημα κρίνεται από το αποτέλεσμα, δηλαδή από τι και πώς μαθαίνουν οι μαθητές και όχι από τι θυμούνται. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού πρέπει να είναι αυτός του συντονιστή, του καθοδηγητή και του βοηθού. Ο εκπαιδευτικός σε μια δράση βιωματική οφείλει να μην έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά να είναι ο εμψυχωτής της διαδικασίας, ο «μαέστρος».

Η βιωματική μάθηση έχει ως στόχο να φέρει τον μαθητή σε άμεση επαφή με το αντικείμενο μάθησης, μέσα από την έρευνα, την παρατήρηση αλλά και μέσα από πολλές διασκεδαστικές εξειδικευμένες δραστηριότητες, όπως μερικές από τις παρακάτω:

 • τις εκδρομές στη φύση, σε μουσεία, σε θεατρικές παραστάσεις, σε συναυλίες, σε βιβλιοθήκες κλπ.
 • τις συνεντεύξεις
 • τα παιχνίδια
 • την αφήγηση ιστοριών
 • τη χρήση τεχνολογίας
 • τα πειράματα
 • τα παιχνίδια ρόλων- θεατρικά
 • τη χρήση της δημιουργικής γραφής
 • τις εικαστικές δημιουργίες

Αξίζει να σημειωθεί πως οι μαθητές μαθαίνουν να δουλεύουν σε ομάδες, να συνεργάζονται, να αναπτύσσουν κριτική σκέψη και να επικοινωνούν. Τα οφέλη που διδάσκονται μέσα από τη βιωματική μάθηση επεκτείνονται πολύ πέρα από το στενό περιβάλλον και τα όρια της τάξης. Κάποια από αυτά τα οφέλη είναι:

 1. Εύκολη και αβίαστη αφομοίωση γνώσεων.
 2. Βελτίωση σχέσης δασκάλου-μαθητή.
 3. Κοινωνικοποίηση. Τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται και να μοιράζονται.
 4. Αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση. Τα παιδιά δεν γνωρίζουν μόνο τους συμμαθητές τους καλύτερα, αλλά και τους ίδιους τους εαυτούς τους. Η ενεργός συμμετοχή σε δράσεις τα βοηθάει να καταλάβουν ότι μπορούν να καταφέρουν πολλά που δεν πίστευαν ότι μπορούν αλλά και να γίνουν αποδεκτοί από την ομάδα.
 5. Ενσυναίσθηση. Κατά τη διάρκεια των βιωματικών δράσεων τα παιδιά συχνά «μπαίνουν στα παπούτσια των άλλων», προσπαθούν δηλαδή να δείξουν κατανόηση ως προς τη συμπεριφορά και τα συναισθήματα των άλλων.
 6. Φαντασία, απαραίτητη για τη δημιουργικότητα και την επίλυση προβλημάτων.

Στα φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης «Έρεισμα», στόχος μας είναι να δείξουμε στους μαθητές μας μέσα από νέες διδακτικές μεθόδους, εκπαιδευτικά υλικά και ψηφιακά εργαλεία πώς να μαθαίνουν και πώς να σκέφτονται, αντί του “παραδοσιακού” τι να σκέφτονται. 

ENTER THE “ΕΡΕΙΣΜΑ” WORLD:

Facebook – https://www.facebook.com/ereismafront

Instagram – https://www.instagram.com/ereisma_front/ 

Youtube – http://bit.ly/ereismayoutube​ 

Twitter – @EreismaFront 

#teamereisma #bettertogrther #ΕΡΕΙΣΜΑ #φροντιστήριο #εκπαίδευση #ψυχολογία #καινοτομία #γονείς #μαθητές #εκπαιδευτικοί