κριτική σκέψη άρθρο έρεισμα φροντιστήριο
12 Ιούν 2024

Διαθέτει το παιδί σου κριτική σκέψη; Μάθε πως θα την αποκτήσει και θα πετύχει!

Η εκπαίδευση είναι ένας κλάδος που δεν σταματά ποτέ να επηρεάζεται από τις νέες κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και περιβαλλοντικές εξελίξεις. Στόχος όλων είναι η συνειδητοποίηση και η αυτοβελτίωση, ώστε οι μαθητές να μπορούν να ανταπεξέλθουν στο μέλλον στις απαιτήσεις ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου κόσμου. Ιδιαίτερα επιβεβλημένη είναι η συνεχής αναδιοργάνωση και αναδιαμόρφωση της διδασκαλίας, ούτως ώστε να καλλιεργείται η κριτική σκέψη των παιδιών. Διαθέτει το παιδί σου κριτική σκέψη; Μάθε πως θα την αποκτήσει και θα πετύχει!

Κριτική σκέψη είναι η νοητική και συναισθηματική λειτουργία κατά την οποία το άτομο αξιολογεί την αξιοπιστία των πληροφοριών και αποφασίζει τι να σκεφτεί ή τι να κάνει μέσω συλλογισμών που γίνονται με βάση όλα τα δυνατά στοιχεία που μπορεί να έχει στη διάθεσή του.

Η κριτική σκέψη δεν είναι συνώνυμο της ορθής σκέψης, το αντίθετο μάλιστα. Μαθαίνει στο παιδί να αμφισβητεί και να συνειδητοποιεί τι δεν ξέρει. Αυτό του δίνει την ευκαιρία να αντιλαμβάνεται τους περιορισμούς του, να μαθαίνει, να προχωρά και να εμβαθύνει.

Το παιδί καταλαβαίνει τότε ότι δεν ξέρει τα πάντα και για αυτόν τον λόγο δεν κρίνει βιαστικά τις καταστάσεις ή τους ανθρώπους που συναντά. Επίσης, παίρνει πάντα τον χρόνο να αναλύσει τις πληροφορίες, να τις συγκρίνει και να διαμορφώσει την προσωπική του θέση. Μαθαίνει να προσπαθεί να καταλάβει τις θέσεις του άλλου, γίνεται γόνιμα «περίεργο», κάνει υπομονή μέχρι ο συνομιλητής του να ολοκληρώσει την άποψη του. Παράλληλα, μαθαίνει να ρυθμίζει το συναίσθημά του και όχι να παρασύρεται από αυτό, να σκέφτεται δηλαδή πριν αντιδράσει.

Παράγοντες που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της κριτική σκέψης

  1. Χρήση ερωτήσεων: Οι ερωτήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην κατανόηση και τη γνώση. Δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να απαντήσουν στις ερωτήσεις του δασκάλου τους, ακόμη και αν η απάντησή τους είναι λάθος, ενώ θα πρέπει να δίνεται συνεχώς η ευκαιρία και στους ίδιους τους μαθητές να θέτουν ερωτήσεις ή να ζητούν διευκρινίσεις σχετικά με το θέμα που πραγματεύονται.
  2. Διάλογος: Θεωρείται ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία στη διδασκαλία. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές ανταλλάσσουν απόψεις μεταξύ τους αλλά και με τους δασκάλους ή τους καθηγητές τους. Μαθαίνουν τον σεβασμό στη διαφορετική γνώμη και καλλιεργούν σε σημαντικό βαθμό την κριτική τους σκέψη.
  3. Ομάδες: Ο διαχωρισμός μιας τάξης σε ομάδες, φέρνει τους μαθητές σε συζήτηση μεταξύ τους. Επιχειρηματολογούν, εκφράζουν τις απόψεις και τις αντιρρήσεις τους και συνεργάζονται για έναν κοινό στόχο.
  4. Αντιμετώπιση του λάθους: Το λάθος θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από όλη την τάξη ως αποτέλεσμα ενός διαφορετικού τρόπου σκέψης και να δίνεται η ευκαιρία για αναζήτηση των τρόπων διόρθωσης.

Παράγοντες που εμποδίζουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των παιδιών

  1. Παθητική μάθηση: Σε αυτή την περίπτωση τον κύριο λόγο μέσα στην τάξη έχει ο δάσκαλος, ενώ οι μαθητές ακούν αμέτοχοι και προσπαθούν απλώς να συγκρατήσουν το περιεχόμενο της διδασκαλίας. Με αυτό τον τρόπο όμως δεν καλλιεργείται η κριτική σκέψη των μαθητών, ούτε διατηρείται η γνώση.
  2. Αυταρχική συμπεριφορά εκπαιδευτικού: Με την στάση του αυστηρού εκπαιδευτικού, που προσπαθεί να επιβάλει την τάξη με τιμωρίες, το παιδί αναπτύσσει συναισθήματα φόβου και ανασφάλειας και διστάζει να εκφραστεί ελεύθερα κρατώντας παθητική στάση.
  3. Μονοτονία: Η μονοτονία στις μεθόδους διδασκαλίας και στις διαδικασίες παράδοσης του μαθήματος προκαλεί στα παιδιά ανία και εκνευρισμό. Αντίθετα, με την οποιαδήποτε αλλαγή μέσα στην τάξη, οι μαθητές στρέφουν όλη την προσοχή και την ενέργειά τους στο μάθημα και γίνονται δημιουργικοί και με κριτική σκέψη.
  4. Αποθάρρυνση: Με την αποθάρρυνση από τους δασκάλους ή τους καθηγητές τους οι μαθητές απογοητεύονται, σταματούν να πιστεύουν στον εαυτό τους και στις δυνατότητές τους και, κατά συνέπεια, δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των ίδιων, των δασκάλων και των γονιών τους.
  5. Βαθμολόγηση: Το άγχος των μαθητών για την τελική τους βαθμολόγηση και τις απαιτήσεις των γονιών τους τους οδηγεί στην απομνημόνευση και στην εγκατάλειψη της δημιουργικής και κριτικής σκέψης.

Στα Φροντιστήρια M.E. “ΕΡΕΙΣΜΑ, προωθούμε την κριτική σκέψη των μαθητών! Φεύγοντας από το φροντιστήριο, οι μαθητές μας, είναι εφοδιασμένοι με γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να δημιουργούν, να κρίνουν και να αξιολογούν µε ανοιχτό µυαλό, αυστηρά κριτήρια και εναλλακτικές επιλογές τόσο σε ατοµικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Αυτό, θα τους βοηθήσει να παίρνουν πάντα αποφάσεις που θα οδηγούν, τους ίδιους ή και το σύνολο, σε ανάπτυξη και πρόοδο.

Θα χαρούμε πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία:

T: 2231307114 (Πατρόκλου 25, Λαμία)

T: 2231301107 (Λιανοκλάδι)

ENTER THE “ΕΡΕΙΣΜΑ” WORLD:

Facebook – https://www.facebook.com/ereismafront

Instagram – https://www.instagram.com/ereisma_front/ 

Youtube – http://bit.ly/ereismayoutube​ 

Twitter – @EreismaFront 

#teamereisma #bettertogrther #ΕΡΕΙΣΜΑ #φροντιστήριο #εκπαίδευση #ψυχολογία #καινοτομία #skills #δεξιότητες #γονείς #μαθητές #εκπαιδευτικοί