ΔΕΠΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ-ADHD-ΕΡΕΙΣΜΑ-ΛΑΜΙΑ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
02 Οκτ 2022

Ατίθασο παιδί ή μήπως…

«Κάτσε ήσυχος!», «Πάλι ξέχασες ότι γράφετε τεστ σήμερα;», «Μην πετάγεσαι!», «Πρέπει να μάθεις να περιμένεις τη σειρά σου!». Αυτές και άλλες πολλές παρόμοιες φράσεις ακούνε καθημερινά τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ. Ατίθασο παιδί ή μήπως… παιδί με ΔΕΠ-Υ;

Τι είναι όμως το σύνδρομο ΔΕΠ-Υ και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά που χαρακτηρίζονται απ’ αυτό;

Η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής- υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) γνωστή και ως υπερκινητικό σύνδρομο, είναι η συνηθέστερη νευροσυμπεριφορική διαταραχή της παιδικής ηλικίας. Η βασική συμπτωματολογία της ΔΕΠ-Υ είναι:

 • Ανησυχία
 • Νευρικότητα, υπερκινητικότητα (π.χ. το παιδί δεν μπορεί να καθίσει στην καρέκλα για αρκετή ώρα)
 • Δυσκολία συγκέντρωσης (δυσκολία στην ολοκλήρωση των σχολικών εργασιών)
 • Παρορμητικότητα
 • Έλλειψη υπομονής (ιδιαίτερη δυσκολία στην αναμονή)

Με βάση αυτά τα συμπτώματα διακρίνουμε τρεις τύπους ΔΕΠ-Υ:

1) Τύπος Απροσεξίας. Εδώ συναντούμε παιδιά που δεν μπορούν να συγκεντρωθούν και αποσπάται εύκολα η προσοχή τους από άλλα ερεθίσματα, που δεν ακούν και που δυσκολεύονται να ακολουθήσουν τις οδηγίες που τους δίνονται.

2) Τύπος Παρορμητικότητας–Υπερκινητικότητας. Είναι ο τύπος που δυσκολεύεται να μείνει καθισμένος και κουνά συνεχώς τα χέρια και τα πόδια του, που διακόπτει και ενοχλεί συνεχώς τους άλλους. Ο τύπος αυτός είναι πιο συχνός σε παιδιά μικρότερης ηλικίας που παρουσιάζουν έντονα υπερκινητική και παρορμητική συμπεριφορά.

3) Ο συνδυασμένος τύπος, όπου παρουσιάζεται συνδυασμός κάποιων από τα πάρα πάνω συμπτώματα.

Διαχείριση της ΔΕΠ-Υ και ο ρόλος της οικογένειας:

 • Συνειδητοποίηση από τους γονείς πως θα πρέπει να γίνει πρώιμη διάγνωση, σε μικρή ηλικία, από τα Κε.Δ.Α.Σ.Υ., ώστε να υπάρξει και έγκαιρη παρέμβαση.
 • Η μελέτη του παιδιού πρέπει να γίνεται σε σταθερή ώρα και πριν από το παιχνίδι, το οποίο μπορεί να αποτελέσει και αμοιβή για την εργασία που θα κάνει.
 • Μετά από ένα κουραστικό πρωινό στο σχολείο, το υπερκινητικό παιδί χρειάζεται κίνηση.
 • Ενασχόληση με τον αθλητισμό, που είναι ιδιαίτερα ωφέλιμος για το υπερκινητικό παιδί.

Διαχείριση της ΔΕΠ-Υ μέσα στη σχολική τάξη από τον εκπαιδευτικό:

Οι τεχνικές και οι ρυθμίσεις που μπορεί να ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός, προκειμένου να συμπεριλάβει στη διδασκαλία του τους μαθητές με ΔΕΠ-Υ ωφελούν όλους τους μαθητές της τάξης, καθώς στηρίζονται στην καινοτομία, την επανάληψη και την παροχή διαφόρων ερεθισμάτων. Κατά την προετοιμασία του μαθήματος, ο εκπαιδευτικός οφείλει να εστιάσει στην προσαρμογή της διδασκαλίας:

α) Παρουσιάζοντας το μαθησιακό υλικό:

 • Συνόψιση του προηγούμενου μαθήματος, π.χ. ανασκόπηση στο προηγούμενο κεφάλαιο ή ερωτήσεις κατανόησης πριν την παράδοση της νέας ενότητας.
 • Παρουσίαση του μαθησιακού υλικού με διαφορετικό, όσο τον δυνατόν, τρόπο. Π.χ. διαμοιρασμός φυλλαδίων με συνοπτικά σχεδιαγράμματα, παροχή μαθησιακού υλικού μέσω φύλλων εργασίας, προβολή οπτικοακουστικού υλικού.
 • Χρήση εννοιολογικών χαρτών για την εκμάθηση των θεωρητικών κομματιών. Π.χ. η χρήση της τεχνικής του καταιγισμού ιδεών.
 • Χρήση δεικτών, π.χ. ενός χάρακα, καθώς οι δείκτες βοηθούν το παιδί την ώρα που διαβάζει να μην χάνεται μέσα στο κείμενο, τόσο όταν διαβάζει το ίδιο όσο και όταν διαβάζει κάποιος άλλος.
 • Καθορισμός καλής οπτικής επαφής με τον μαθητή. Ωφέλιμο θα ήταν να καθίσει όσο πιο κοντά γίνεται στον δάσκαλο.
 • Συχνός έλεγχος αν ο μαθητής κατανοεί επαρκώς τη νέα μαθησιακή γνώση.
 • Παρουσίαση του υλικού με ζωντανό τρόπο χρησιμοποιώντας κόμικς, εικονογραφημένες ιστορίες, έτσι ώστε να κρατιέται αμείωτο το ενδιαφέρον του μαθητή.

β) Δίνοντας οδηγίες

 • Προσέλκυση της προσοχής του μαθητή με ΔΕΠ-Υ, κατά τη διάρκεια παροχής οδηγιών για ασκήσεις ή διαγωνίσματα. Για παράδειγμα, ενθουσιώδης τόνος φωνής, υπερτονισμός σημαντικών σημείων.
 • Αποφυγή πολύπλοκων οδηγιών. Οι οδηγίες είναι σημαντικό να παρέχονται στους μαθητές με σαφήνεια, συντομία, αργό και καθαρό λόγο.
 • Βοήθεια του παιδιού όσον αφορά τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που το δυσκολεύουν, μέσω διευκρινιστικών ερωτήσεων.

γ) Σχολικές εργασίες

 • Ενθάρρυνση του μαθητή με ΔΕΠ-Υ να χρησιμοποιεί ημερολόγιο ή καθημερινό πλάνο εργασιών.
 • Παροχή επιπρόσθετου χρόνου για την τελειοποίηση της εργασίας του μαθητή με ΔΕΠ-Υ ή του διαγωνίσματος. Επιπλέον, έχει αποδειχτεί άκρως ωφέλιμη η υπενθύμιση, ανά συγκεκριμένα διαστήματα, της ώρας που έχουν οι μαθητές για την ολοκλήρωση της εργασίας.
 • Μείωση της ποσότητας εργασίας ανά σελίδα. Σελίδες βιβλίων που είναι γεμάτες με ασκήσεις είναι αποθαρρυντικές για πολλά παιδιά, πόσο μάλλον για μαθητές με ΔΕΠ-Υ.
 • Παροχή ευκαιρίας στα παιδιά να επιλέξουν ποιες εργασίες θέλουν με την προϋπόθεση ότι θα λύσουν ένα συμφωνημένο αριθμό ασκήσεων.
 • Ενθάρρυνση του μαθητή να υπογραμμίζει με μαρκαδόρο τις λέξεις «κλειδιά» στις ερωτήσεις των διαγωνισμάτων, καθώς και στα κείμενα προς επεξεργασία.
 • Χρήση της μεθόδου των ομαδοσυνεργατικών εργασιών. Έτσι, ο μαθητής με ΔΕΠ-Υ θα ενδιαφερθεί περισσότερο και θα μάθει να συνεργάζεται και να εντάσσεται σε ομάδες.

δ) Διαχείριση συμπεριφοράς στην τάξη

 • Ενημέρωση του μαθητή για την επιθυμητή συμπεριφορά και θετική ενίσχυση της προσπάθειάς του, π.χ. «Μπράβο που ολοκλήρωσες την εργασία σου ήσυχα και έγκαιρα».
 • Επιβράβευση σε κάθε ευκαιρία με συνέπεια και ειλικρίνεια.
 • Προσοχή στον τόνο της φωνής, καθώς και στη στάση του σώματος και στις λεκτικές παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
 • Αφιέρωση χρόνου για την εκμάθηση αποδεκτής κοινωνικής συμπεριφοράς, μέσω προσαρμοσμένων στην περίπτωση κοινωνικών ιστοριών ή με παιχνίδι ρόλων και δραστηριότητες ενδυνάμωσης ομάδας.

Στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης «Έρεισμα», αντιμετωπίζουμε τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ, όπως τους αξίζει, με αγάπη και αποδοχή. Άλλωστε αυτά τα παιδιά, είναι γεμάτα δημιουργικότητα, παιχνιδιάρικη διάθεση, αυθορμητισμό και κέφι. Μπορούν να γίνουν η λύση κι όχι το πρόβλημα κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας!

Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2231307114, θα χαρούμε πολύ να σας γνωρίσουμε!

ENTER THE “ΕΡΕΙΣΜΑ” WORLD:

Facebook – https://www.facebook.com/ereismafront

Instagram – https://www.instagram.com/ereisma_front/ 

Youtube – http://bit.ly/ereismayoutube​ 

Twitter – @EreismaFront 

#ΕΡΕΙΣΜΑ #teamereisma #ΔΕΠΥ #ADHD #εκπαίδευση #ψυχολογία #καινοτομία #εξέλιξη